Kraftig vekst i fiskeforbruket

Kraftig vekst i fiskeforbruket

Ferske tall fra NorgesGruppen viser at salget av fersk fisk har økt med 34 prosent de siste to årene. Dette viser at fersk fisk-konsumet er på rett vei.
05. november 2015

Helsedirektoratet la i dag frem tall for utviklingen i norsk kosthold frem til 2014. Tall herfra viser at fiskeforbruket fortsatt er for lavt, og at det ikke økte fra 2013 til 2014.

NorgesGruppens ferske tall viser imidlertid at utviklingen av salget i våre butikker er vesentlig bedre enn Helsedirektoratets tall. Totalt har volumet økt med 34 prosent de siste to årene, og i Kiwi med hele 77 prosent. Her har det vært en særlig positiv vekst etter at Sjømathuset ble etablert i mars 2014 og fersk fisk ble tilgjengelig i lavpris i stor skala. Meny har hatt en salgsvekst på 36 prosent i samme periode. Over en femårsperiode er veksten på hele 50 prosent i NorgesGruppen totalt.

Når det gjelder prisutvikling viser tall for samme periode at prisene på fersk fisk i snitt har falt med 8, 5 prosent. I Meny er denne reduksjonen på hele 20 prosent. Det er derfor ingen tvil om at fersk fisk har blitt rimeligere i innkjøp for norske forbrukere de senere årene. Når tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fersk fisk har hatt en prisøkning på nærmere 50 prosent de siste 10 årene, så er det viktig å merke seg at vi for 10 år siden nesten utelukkende solgte hel fisk og at bearbeidingsgraden i dag er en helt annet.
- Vi selger i dag fiskeprodukter der tilnærmet 100 prosent av produktet kan spises, mens man ved kjøp av hel fisk måtte kaste kanskje så mye som 50 prosent. Dermed blir jo prisen per kilo solgt fisk høyere i dag enn for 10 år siden, men dette kan ikke overføres til prisen per måltid i dag, sier Vidar Olsen, kategorisjef for fisk i NorgesGruppen.

NorgesGruppen støtter opp om helsemyndighetenes kostråd og målsetningene om økt forbruk av fisk. Forhåpentligvis vil den positive utviklingen som våre ferske tall viser også bli positivt synlige i Helsedirektoratets tall i årene som kommer.

Relaterte saker

KONTAKTPERSON

Kine Søyland
Kommunikasjonssjef
900 79 888