Positiv utvikling på salt- og sukkerreduksjon i 2017

Positiv utvikling på salt- og sukkerreduksjon i 2017

NorgesGruppen har satt seg mål om å fjerne 10 prosent av sukkeret og 20 prosent av saltet i de største varegruppene innen 2020. Målene er innen rekkevidde.
08. februar 2018

Finner kundene seg i at vi endrer innholdet i deres favoritter? Hør overlege Samira Lekhal i Helse Sør-Øst, Kjetil Dyreng og Leif Petter Tunold i avdeling Kategori Innkjøp i en helt ny podcastepisode.

- På sukkerreduksjon er vi foran 2020-målet vårt med en nedgang på 4,3 prosent i 2017, sier fagsjef på sunnhet og ernæring Aina Marie Lien i NorgesGruppen. Vi hadde en god start i 2016 som ble betydelig forsterket i 2017, forteller Aina.

Arbeidet med sukkerreduksjon og saltreduksjon styrkes ved å fortsette å ta tak i de store varegruppene. Halvparten av sukkerreduksjonen skal skje i drikkekategorien.

- Sukkerfri brus er nå større enn fullsukret brus i våre butikker, sier Kjetil Dyreng, kategorisjef for drikkevarer. Han legger til at NorgesGruppen ikke hadde klart dette uten tett dialog og godt samarbeid med leverandørene. Sukkereduksjonen i drikkekategorien er på ca. 550 tonn i 2017.​

Ny podcastepisode
Samira Lekhal, seksjonsoverlege for senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, forteller at dagligvarekjedene kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller kosthold gjennom å påvirke alle forbrukergrupper.

- Lønnsomhet og økt tillit hos kundene er noen av resultatene vi har sett etter saltreduksjon i brødvarer, sier kategoridirektør Leif Petter Tunold.

Hør overlege Samira Lekhal i Helse Sør-Øst, Kjetil Dyreng og Leif Petter Tunold fra NorgesGruppen i en ny podcastepisode.