Prisene steg med 1,8 prosent

Prisene steg med 1,8 prosent

Konsumprisindeksen viser at prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg med 1,8 prosent fra juni til juli.
10. august 2015

Fra juli i fjor til juli i år steg prisene med 2,9 prosent. Det har vært knyttet stor spenning til dagens tall fra SSB. Ikke minst fordi det i fjor ble betydelig politisk oppmerksomhet rundt juli-tallene fra SSB. 

Prisveksten på 1,8 prosent er betydelig lavere enn prisveksten som ble meldt på samme tid i fjor. Likevel er prisveksten på mat høyere enn den samlede prisveksten. Hovedårsaken til at prisene på mat stiger, er at leverandørene har sett seg nødt til å foreta til dels betydelige prisøkninger. Leverandørene begrunner sine prisøkninger blant annet med svekket norsk krone.

En annen årsak til at prisene stiger fra juni til juli, er at det er lavere kampanjeaktivitet om sommeren. Når folk nå er tilbake fra ferie og kjøleskapene skal fylles opp til skolestart, så kommer også tilbudsvarene. Det medfører lavere prisvekst.

Det er sterk konkurranse i det norske dagligvaremarkedet. Derfor har NorgesGruppen hittil i år økt utprisene vesentlig mindre enn innprisene. 

Relaterte saker

KONTAKTPERSON

Bård Gultvedt
Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt
91335104