Gjennomgang av praktisering av søndagsåpent

Gjennomgang av praktisering av søndagsåpent

Våre søndagsåpne butikker skal praktisere gjeldende lovverk.
18. januar 2016

18. januar ble det levert inn en anmeldelse på noen av NorgesGruppens butikker, med påstander om brudd på lov om helligdager og helligdagsfred.

Vårt driftsapparat følger opp berørte butikker for å sikre at det ikke forekommer avvik.

Kontaktperson: Per Roskifte, Kommunikasjon og Samfunnskontakt: 415 16 500