Rekordhøy norskandel i 2023

Rekordhøy norskandel i 2023

Norskandelen på egg, kylling og lam i NorgesGruppens butikker endte på 100 % i 2023. På svin og storfe var andelen på hhv. 98 og 99 %. Totalt for alle landbruksprodukter ble norskandelen 73,1 %. Dette er rekordhøyt og en økning på 4 % fra 2022.
01. februar 2024

Kategoridirektør Vidar Olsen er fornøyd med norskandelen i fjoråret og viser til at dette er et resultat av NorgesGruppens langsiktige strategi om å øke andelen norskproduserte varer butikkene.

- Vi vet at kundene ønsker å kjøpe norske produkter, og derfor er det naturlig for oss i NorgesGruppen å jobbe for at flest mulig av produktene i våre butikker er norske. Vi ønsker å jobbe enda tettere sammen med landbruket for å styrke preferansen for norske råvarer, og spesielt når de er i sesong.

Han viser til at en viktig del av denne jobben gjøres i butikk gjennom tydelig markedsføring av norske landbruksprodukter, når de er i sesong.

- Når kundene går i våre butikker, skal det være enkelt for dem å velge produkter med norske råvarer.

Utfordringer med været vil gjøre at enkelte produktgrupper antagelig vil ha lavere norskandel i 2024 enn i 2023. Lang vinter, tørke og uværet Hans bidrar til at korn- og potetsesongen ble svakere enn normalt, og dette vil kunne gjøre det vanskelig å dekke behovet med norske poteter og kornprodukter. Olsen viser til at over tid skal uansett norskandelen øke.

- Selv om været kan gjøre norskandelen lavere eller høyere i et enkeltår, så er vårt mål at norskandelen skal være økende. Det krever et godt samarbeid i hele verdikjeden for mat. Jeg vil spesielt trekke frem jordbær og tomater som to områder hvor vi har jobbet godt sammen, fra bonden til NorgesGruppen, for å forlenge sesongen, og dermed gjøre at vi kan ha gode norske produkter i en lengre periode av året.