SIFO og NorgesGruppen gjennomfører ny studie: Hvordan kan vi redusere svinnet fra frukt og grønt i butikk?

SIFO og NorgesGruppen gjennomfører ny studie: Hvordan kan vi redusere svinnet fra frukt og grønt i butikk?

NorgesGruppen skal halvere sitt matsvinn innen 2025, og i arbeidet snus hver stein. Nå skal det gjennomføres en studie i butikkenes frukt- og grøntavdelinger.
17. november 2017

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal gjennom en studie i NorgesGruppens butikker kartlegge mulige tiltak for å redusere svinnet av frukt og grønt i butikken. Resultatene vil være vesentlige i NorgesGruppens arbeid med å halvere sitt matsvinn innen 2025.

- Frukt og grønt er en varekategori som tradisjonelt har høyt svinn, vi ser derfor frem til nye forslag og tiltak som kan supplere det vi allerede gjør i dag, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen. 

Årlig kastes det mer enn 355 000 tonn spiselig mat i Norge, og om lag 17 prosent av dette kastes i dagligvarehandelen. Frukt og grønt er sammen med brød varekategorien med høyest svinn i butikk. Dette er også varegrupper det er krevende å redusere svinnet i. Det er ferskvarer som krever høyt omløp, og de har ikke holdbarhetsdato på lik linje med andre varelinjer. 

Ut fra intervjuer med butikksjefer i NorgesGruppens butikker samt tidligere gjennomførte studier på området, vil noen av de mest lovende tiltakene prøves ut i utvalgte butikker. Det kan dreie seg om priskutt, omrokkering av varer, ulike måter å bygge opp kampanjer på, eller annet.  SIFO vil følge opp eksperimentene i butikk. Målet er å avdekke hvilke kunder som reagerer på de ulike tiltakene, og hvilken effekt det har på omsetning, omløp og svinn.  

Prosjektet har fått støtte av Grofondet. Grofondet er eid av Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen. Det ble etablert i 2016, og det skal i løpet av en tiårsperiode deles ut 100 millioner kroner til prosjekter som bidrar til det grønne skiftet i hele verdikjeden fra jord til bord. Målet er å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. 

- Det er et etisk problem og et miljøproblem at altfor mye spiselig mat går rett i søpla, og initiativer som reduserer matavfallet, er positivt for både produsenter, butikkleddet og kundene, sier Runar Hollevik.