Søndagsåpne butikker

Søndagsåpne butikker

NorgesGruppen mener at en liberalisering av søndagsåpne butikker, som omtalt i Aftenposten idag, vil få konsekvenser for de små distriktsbutikkene.
07. juni 2015

Enkelte butikker har søndagsåpent i dag på grunn av tilpasninger til marked og konkurransesituasjon lokalt. En evt. lovendring med liberalisering, vil føre til at mange hundre butikker må holde søndagsåpent.

NorgesGruppen er bekymret for de konsekvensene søndagsåpne butikker vil ha for distrikts-Norge. Kostnadene ved å holde åpent på søndager vil være store. Den virkelige prisen bærer ikke byfolket, men distrikts-Norge. 

Meningsmålinger viser dessuten at det ikke er et utpreget folkekrav om søndagsåpne butikker blant forbrukerne.

- Vi tror lovendringen vil føre til at søndagen ikke lenger er en annerledesdag. Det vil få konsekvenser for den lille distriktsbutikken, det kan bli vanskeligere å rekruttere fagpersonell og det vil øke miljøbelastningen. Regjeringen burde foreta en grundig konsekvensanalyse om søndagsåpne butikker. Hva som skjer med prisen på matvarer må være en viktig del av en slik utredning, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt.

KONTAKTPERSON

Bård Gultvedt
Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt
91335104