Stadig flere forbrukere velger Nøkkelhullet

Stadig flere forbrukere velger Nøkkelhullet

Omsetningen av varer merket med nøkkelhullet økte med 7 prosent i NorgesGruppens kjeder i fjor.
16. april 2015

KIWI økte sin omsetning av varer merket med nøkkelhullet med 12,4 prosent i 2014. Samtidig viser salget av nøkkelhullsprodukter i KIWI over 55 prosent økning siste fem år. 

Undersøkelser viser at så mange som 96 prosent av forbrukerne kjenner til nøkkelhullsmerket, og myndighetene har i år innført strengere kriterier for merket.
- Når matvarene blir enda sunnere vil merkeordningen være en god hjelp for kundene, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy. Som den enkeltaktøren som har satt nøkkelhullsmerket mest på kartet i Norge, kan vi ikke akseptere at det fortsatt er en frivillig ordning. Kundene må vite hva de skal forholde seg til. Derfor utfordret vi helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til å gjøre nøkkelhullsmerkingen obligatorisk i vinter, og gjør det igjen nå, sier Bjørkøy.

NorgesGruppen er bekymret over at antall nyheter som lanseres med nøkkelhull er nedadgående. Samtidig er utviklingen i antall varelinjer med nøkkelhullsmerket stabil siste to år.
- I samtaler med leverandørene ber vi om flere nøkkelhullsmerkede varer, sier kategoridirektør Rune Spikseth i NorgesGruppen. 

Omsetningen av nøkkelhullsvarer øker mest for egne merkevarer. 
- 41 prosent av nøkkelhullsvarene vi selger er fra egne merkevarer, sier Rune.

Relaterte saker

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495