Sterk vekst i annerledesåret 2020

Sterk vekst i annerledesåret 2020

Nielsens dagligvarerapport viser en sterk omsetningsvekst for NorgesGruppens dagligvarevirksomhet som følge av corona-pandemien. Stengte grenser, minimalt med reisevirksomhet og mer hjemmespising er hovedårsakene.
18. februar 2021

- Jeg er imponert over den innsatsen alle ledd i vår virksomhet har lagt ned gjennom et ekstremt krevende år. Til tross for stort smittetrykk, smitteverntiltak og en uforutsigbar hverdag, så har vi klart å levere nok varer og trygge butikker både for kunder og ansatte, sier konsernsjef Runar Hollevik. - Økt omsetning på netthandel har også vært en viktig faktor og bidratt til å gi kundene våre flere valgmuligheter med tanke på hvordan de handler dagligvarene sine.

Dagligvarebransjen er blant de sektorene som har kommet best ut av corona-situasjonen. Totalt vokser markedet med 17, 1 prosent i 2020.

- Dette er sterke tall isolert sett, men Nielsens dagligvarerapport måler ikke hele dagligvaremarkedet. Vi opplever en stadig sterkere bransjeglidning og økt konkurranse fra nye aktører innenfor flere varegrupper. Et riktigere bilde får vi dessuten først når grensen mot Sverige åpner igjen, sier Runar Hollevik.

Markedsandelsutvikling NorgesGruppens kjeder
NorgesGruppens markedsandelsvekst er først og fremst drevet av KIWI, og MENY bidrar også positivt. KIWI øker sin markedsandel med 0, 8 prosentpoeng til 22,6 %. MENY sin andel øker med 0,1 prosentpoeng til 10,4 %. SPAR/Eurospar og Joker har hatt et mer utfordrende år med mindre reising og dermed tidvis mindre kunder i distriktsbutikkene, og reduserer sine markedsandeler med henholdsvis 0, 3 prosentpoeng til 7,0 % for SPAR/Eurospar og 0,2 prosentpoeng til 3,5 % for Joker.

Flest kjøpmannseide butikker
NorgesGruppens andel av butikkmassen som er eid av kjøpmennene selv ligger stabilt på over 50 prosent. For første gang rapporterer Nielsen også på dette segmentet, og tallene for NorgesGruppen viser at 52, 2 % av butikkene våre er kjøpmannseid. Det er en andel som Runar Hollevik er stolt av.

- Våre selvstendige kjøpmenn er viktige for oss, og jeg er glad for at vi klarer å tilby dem konsepter som gjør at det går an å drive lønnsomt som selvstendig kjøpmann i Norge i dag. De kjøpmannseide butikkene bidrar til mangfold i butikkfloraen og er viktig for NorgesGruppens egenart.

Markedsutviklingen for 2020 bærer preg av unntakstilstand, og NorgesGruppen er klare på at omsetningsveksten er lånt omsetning og ikke representativ for utviklingen i dagligvaremarkedet i en normalsituasjon. Vi vet at veksten ikke vedvarer og at vi vil gå tilbake til normale tilstander når pandemien er over. Deler av vår virksomhet, særlig knyttet til serveringsmarkedet, har dessuten hatt et utfordrende år og ikke opplevd samme vekst som dagligvaredelen av virksomheten.   

Flere kommentarer til NorgesGruppens utvikling vil bli gitt når konsernets årsresultat legges frem 25. mars.

 

KONTAKTPERSON

Kine Søyland
Kommunikasjonssjef
900 79 888