Behov for flere Matsentraler

Behov for flere Matsentraler

NorgesGruppen var blant initiativtakerne til det som i dag er kjent som Matsentralen. Etter flere års erfaring er tiden inne for å etablere flere regionale mottak. En god start er nyheten om 500 000 kr til Matsentralen Oslo i Statsbudsjettet for 2017.
02. desember 2016

Tirsdag var stortingsrepresentant Knut Storberget på besøk hos nettopp Matsentralen sammen med representanter fra Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen.

Matsentralen har, siden åpningen i 2013, tatt imot mat som er i ferd med å gå ut på dato fra ulike aktører innen industrien, blant andre selskaper som Unil, ASKO og Matbørsen, alle eid av NorgesGruppen. Daglig blir disse varene hentet ut igjen av representanter for spisesteder, møtesteder og andre virksomheter for trengende på Østlandet, for eksempel Kirkens Bymisjon. Norge er imidlertid et langstrakt land, og det er behov for gode løsninger flere steder enn i Oslo.

En profesjonell mottakskapasitet for overskuddsmat er ikke tilstrekkelig utviklet med én Matsentral.

- Det offentlige og private bør samarbeide om å legge til rette for et system som på en enkel og effektiv måte kan redistribuere overskuddsmat til godkjente, veldedige formål over hele landet. Vi håper myndighetene støtter etablering av flere Matsentraler i de fem største regionene i Norge, sier Per Roskifte konserndirektør i NorgesGruppen.

NorgesGruppen jobber på mange områder for å redusere matsvinn. Nedprising av produkter som er i ferd med å gå ut på dato er et virkemiddel, og donasjon til Matsentraler og andre mottakere er et annet. Det som ikke selges eller gis vekk, benyttes i størst mulig grad som dyrefor eller til biogassproduksjon. Hele verdikjeden omfattes i utvikling av effektive tiltak. Målet er at mest mulig av ressursene kommer frem til matbordet.