Strømsjokk ga ENØK-hopp

Strømsjokk ga ENØK-hopp

NorgesGruppen ser en tydelig reduksjon i strømforbruket for 2022. Samtidig var en større andel av strømmen fornybar. Selskapet peker på omfattende investeringer i sol-, vind- og vannenergi, og ekstraordinære ENØK-tiltak i områder med rekordhøye strømpriser.
27. mars 2023

NorgesGruppen (blant annet KIWI, MENY, Joker og SPAR) skal være klimanøytral innen 2030. Fremgangsmåten er blant annet å bruke mindre strøm, og å utløse mer fornybar energi. Når de oppsummerer fjoråret ser NorgesGruppen at energikrisen i Europa ikke har ødelagt for dette arbeidet. I stedet har høye strømpriser intensivert ENØK-tiltak blant kjøpmenn i pressområdene på Sør- og Østlandet.

I 2022 brukte NorgesGruppen 830 GWh strøm. Dette er en nedgang på nesten 60 GWh fra 2021. Samtidig har andelen fornybar energi gått opp fra litt under 10 % i 2021 til over 14 % (118 GWh) i 2022.

– Disse tallene er en bekreftelse på at fremgangsmåten gir effekt, ikke minst investeringene i vind-, vann- og solenergi. NorgesGruppens støtteordning for kjøpmenn som vil investere i solcelleanlegg, sammen med utbygging av solcelleanlegg på egne bygg, gjør at vi er på vei mot en dobling av antall kvadratmeter med solcelleanlegg i løpet av de neste årene, sier Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen.

– Samtidig er den mest bærekraftige energien den som ikke brukes. De siste årene har rundt halvparten av NorgesGruppens butikker investert i energisparende tiltak som utskifting av kjøle- og fryseanlegg, energieffektiv ventilasjon og installering av LED-lys. Butikkene som var tidlig ut med slike tiltak ser nå gevinster i form av lavere energiforbruk og -kostnader, fortsetter Bunkholt Sæter.

Strømprisene bidrar i ENØK-arbeidet

De høye strømprisene fra høsten 2022 bidro til den markante nedgangen i energiforbruk for fjoråret.

– Tidligere har lave strømpriser gjort enkelte ENØK-tiltak dyre. Den kraftige prisøkningen i fjor høst viste imidlertid potensialet ved energieffektivisering uten å skifte utstyr. Vi ser at butikkene på Sør- og Østlandet totalt brukte 10 % mindre strøm høsten 2022 enn året før.  Dette har sammenheng med høye strømpriser; butikkene har justert opp temperaturer på ikke-kritisk kjøling og justert ned temperatur i butikk, i tillegg til å bruke mindre unødvendig strøm til lys og utstyr i butikk, avslutter Signe Bunkholt Sæter.

Signe Bunkholt Sæter

KONTAKTPERSON

Signe Bunkholt Sæter
Direktør bærekraft
90137294