Tilbakekaller Eldorado fløtegratinerte poteter

Tilbakekaller Eldorado fløtegratinerte poteter

Unil tilbakekaller enkelte holdbarheter av Eldorado fløtegratinerte poteter fordi et tilsetningsstoff inneholder etylenoksid. Etylenoksid representerer ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid.
19. juli 2021

Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato:
08.05.2022
09.05.2022
21.05.2022 til og med 28.05.2022


• Forbrukere bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.

• Produktet er allerede fjernet fra butikk

• For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice via www.unil.no eller på telefon
24 11 35 55

• Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.


Unil beklager det inntrufne og takker for hjelpen.


Oslo, 19.07.2021
Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitets- og Bærekraftssjef UNIL AS