Tørken i landbruket

Tørken i landbruket

Tørken gir store utfordringer for bøndene og norsk landbruk, og NorgesGruppen følger situasjonen tett.
15. juli 2018

Tørken er først og fremst alvorlig for norske bønder som er rammet. Vårt viktigste bidrag som dagligvareaktør er å selge mye norske produkter. Vi importerer for tiden ikke storfekjøtt, og i den grad kjedene kjører kampanjer på storfe, så er det kun med norsk råvare.

Import av landbruksprodukter er regulert av norske myndigheter, og Nortura er markedsregulator når det gjelder kjøtt. I utgangspunktet åpnes det kun for import av kjøtt når tilgangen til norskprodusert råvare er for liten.

NorgesGruppen har tett dialog med viktige leverandører og samarbeidspartnere i landbruket, som Tine og Nortura, og vi følger tørkesituasjonen tett.