NorgesGruppen støtter årets TV-aksjon

NorgesGruppen støtter årets TV-aksjon

TV-aksjonen søndag 18. oktober går til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskogen. NorgesGruppen har gitt sitt bidrag og håper på et godt innsamlingsresultat.
16. oktober 2015

Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.

Bevaring av tropisk regnskog er viktig da regnskogen forsyner verden med mat og medisiner, bidrar til å redde klimaet på jorda og er hjemmet til millioner av mennesker.

NorgesGruppen ønsker ikke uverdige forhold i vår verdikjede og har utarbeidet en treårig strategi for etikk og miljø i verdikjeden for å minimere risiko og bidra til utvikling.

Ett av målene i strategien er å redusere klimapåvirkningen grunnet tropisk avskoging.

For NorgesGruppen er det viktig at vi sammen med bransjen kan gjøre en felles innsats for å bevare regskogen.

I 2014 sluttet NorgesGruppen seg til Norsk initiativ for bærekraftig palmeolje.

Konsernet har sluttet seg til FN-initiativet New York erklæringen om skog.

I tillegg til arbeidet som gjøres på palmeolje, utarbeider NorgesGruppen retningslinjer for bruk av soya, storfe fra Brasil og trevirke.

Les mer og støtt TV-aksjonen her

KONTAKTPERSON

Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver samarbeid og merkevare
95971597