Uendrede matvarepriser det siste året

Uendrede matvarepriser det siste året

Tall fra SSB viser at matprisene var uendrede den siste tolvmånedersperioden fra mars 2021 til mars i år. Den totale konsumprisindeksen har gått opp med 4,5 prosent i samme periode.
12. april 2022

Matvareprisene svinger mye gjennom året, gjerne etter faste mønstre. Prisene på mat og drikke går normalt ned i tilbudsperioder som før jul, påske og skolestart, og går opp i februar og juli, blant annet som følge av prisjusteringer fra leverandørene. Matvareprisene bør derfor ses over tid, ikke fra en måned til en annen. Til tross for store svingninger fra måned til måned, er prisnivået på dagligvarer uendrede sammenliknet med året før, men fra februar til mars i år gikk prisen på mat- og drikke ned 1,4 prosent.

- Det er hard konkurranse om lavpriskundene, dessuten har avgiftene på alkoholfrie drikker blitt redusert. Resultatet er at prisene for mat og drikke (KPI Mat og drikke) har vært uendrede fra mars i fjor til mars i år. Det er alltid variasjoner fra måned til måned, derfor er det sammenligning over 12 måneder som er relevant for å sjekke om prisene i markedet går opp eller ned, sier Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen.
- Vår lavpriskjede KIWI vil fortsette sin strategi med å ha de laveste prisene i markedet. Dette er særlig viktig i en tid der det meste annet blir dyrere for forbrukerne, som strøm, drivstoff og rentekostnader, sier Rømmerud.

Se også SSBs pressemelding om KPI-tallene overordnet her.

 

  Endring fra februar til mars

Endring fra mars 2021 til mars 2022

KPI totalt 0,6 4,5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer - 1,4 0,0
Kun matvarer - 1,7 0,5
Kun alkoholfri drikke 0,3 - 3,5

Justert for avgiftsendringer så er endringen i KPI for matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0,5 %, fra mars 2021 til mars 2022.

KONTAKTPERSON

Stein Rømmerud
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt
90 11 99 85