Uforstående til siktelse

Uforstående til siktelse

Politiet har besluttet å sikte to personer ansatt i Kjøpmannshuset i forbindelse med etterforskning av Lime-saken. Siktelsen omhandler påstand om medvirkning til straffbare forhold.
14. mai 2018

De siktede, som stiller seg uforstående til å ha begått kriminelle handlinger, har i flere år samarbeidet tett med politiet for å bidra til etterforskningen i Lime-saken. De siktede vil også fremover bidra til å avklare de spørsmål politiet måtte sitte med.

Kjøpmannshuset, som er en del av NorgesGruppen, tar sterk avstand fra all form for kriminell virksomhet.


Mediehenvendelser:

Ole Fjeldheim, adm.dir. Kjøpmannshuset. 415 15 788