Hva er viktigst for våre kunder når det kommer til bærekraft?

Hva er viktigst for våre kunder når det kommer til bærekraft?

Rettferdig behandling av ansatte har ligget på topp siden den første undersøkelsen ble gjennomført i 2015, så også i år. Matkasting, plastreduksjon og dyrevelferd har fått økt oppmerksomhet de siste årene.
22. mars 2018

I flere år har vi gjennomført en undersøkelse blant våre kunder innen bærekraft. I undersøkelsen spør vi hva som er viktigst for at en aktør innen dagligvare skal opptre ansvarlig. Årets undersøkelse ble gjennomført i februar, og kundenes svar bekrefter i all hovedsak at målene vi har satt oss er riktige, og det gir oss ytterligere tyngde på hvilke områder som bør prioriteres.

Behandling av ansatte
Å behandle de ansatte rettferdig er svært viktig for at en bedrift skal oppfattes ansvarlig, og er en oppfatning som har endret seg lite i løpet av de årene undersøkelsen har vært gjennomført. Å redusere plastemballasje, redusere kasting av mat og ha rett pris på produktene, følger etter på de neste plassene over hva kundene oppfatter som viktig. Totalt sett er det lite variasjon på tilbakemeldingene i undersøkelsen de siste årene, og det er heller ikke store avvik i oppfatningene til kvinner og menn.

Økende fokus på forurensing og klimaendringer
Sunnhet og folkehelse er temaer som kundene våre er veldig opptatt av, tett etterfulgt av dyrevelferd. I tillegg ser vi at både sunnhet, folkehelse og dyrevelferd er temaer som kvinner i noe større grad er mer opptatt av enn menn. Samtidig mener kvinner i noe større grad at de selv har større ansvar for å sikre god dyrevelferd enn menn, og er det punktet hvor avviket mellom menn og kvinner kommer tydeligst frem.

Miljørelaterte utfordringer, slik som å kaste mindre mat og å redusere og erstatte unødvendig emballasje på produktene vi selger, kommer også høyt opp på listen. Bærekraftig ressursbruk, som bærekraftig fiske og god dyrevelferd, er andre områder det er forventet at vi er vårt ansvar bevisst, i tett samarbeid med resten av verdikjeden.

Myndigheter har ansvaret

NorgesGruppens kunder mener at det er norske myndigheter som har det største ansvaret for at norskproduserte produkter blir produsert på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Når det kommer til importerte produkter fra utlandet mener imidlertid kundene våre at det er bedriftene som importerer, som har det største ansvaret for at produktene er produsert på en bærekraftig og ansvarlig måte, men både myndighetene i produksjonslandet, butikkjedene og norske myndigheter anses å ha relativt likt ansvar. Kunden selv har minst ansvar for dette området, og stoler på at næringen og myndighetene ivaretar det.

Når det kommer til ansvaret for å bedre folkehelsen, er det et område hvor kundene selv rapporterer at de har et stort ansvar. Det er like viktig at man selv ivaretar egen helse som at myndighetene legger til rette.

 

Signe Bunkholt Sæter

KONTAKTPERSON

Signe Bunkholt Sæter
Kommunikasjonssjef bærekraft
90137294