Hva er viktigst for våre kunder når det kommer til bærekraft?

Hva er viktigst for våre kunder når det kommer til bærekraft?

Rettferdig behandling av ansatte har ligget på topp siden den første undersøkelsen ble gjennomført i 2015, og troner fortsatt på toppen over hva våre kunder mener er viktigst at en aktør i dagligvarebransjen må gjøre for å oppfattes som ansvarlig.
22. mars 2018

Hvert år siden 2015 har NorgesGruppen gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg av våre kunder innen området bærekraft. Vi har ønsket å ha dialog med dem om hva de mener er det viktigste for en dagligvareaktør å prioritere. Årets undersøkelse ble gjennomført i februar, og kundenes svar bekrefter i all hovedsak at målene vi har satt oss er riktige, og det gir oss ytterligere tyngde på hvilke områder som bør prioriteres.

Behandling av ansatte
Å behandle de ansatte rettferdig er svært viktig for at en bedrift skal oppfattes ansvarlig, og er en oppfatning som har endret seg lite i løpet av de årene undersøkelsen har vært gjennomført. Å redusere kasting av mat, og ha rett pris på produktene, følger etter på de neste plassene over hva kundene oppfatter som viktig. Totalt sett er det lite variasjon på tilbakemeldingene i undersøkelsen fra 2017 og 2018, og det er heller ikke store avvik i oppfatningene til kvinner og menn.

Økende fokus på forurensing og klimaendringer
Sunnhet og folkehelse er temaer som kundene våre er veldig opptatt av, tett etterfulgt av dyrevelferd. I tillegg ser vi at både sunnhet, folkehelse og dyrevelferd er temaer som kvinner i noe større grad er mer opptatt av enn menn. Samtidig mener kvinner i noe større grad at de selv har større ansvar for å sikre god dyrevelferd enn menn, og er det punktet hvor avviket mellom menn og kvinner kommer tydeligst frem.

Forurensning og klimaendringer er det området som har økt mest i interesse, fra fjorårets undersøkelse. Likevel anser kundene at de selv har minst ansvar for å redusere forurensing og klimautslipp, mens norske myndigheter anses å ha det største ansvaret.

Myndigheter har ansvaret
NorgesGruppens kunder mener at det er norske myndigheter som har det største ansvaret for at norskproduserte produkter blir produsert på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Når det kommer til importerte produkter fra utlandet mener imidlertid kundene våre at det er bedriftene som importerer, som har det største ansvaret for at produktene er produsert på en bærekraftig og ansvarlig måte, men både myndighetene i produksjonslandet, butikkjedene og norske myndigheter anses å ha relativt likt ansvar. Kunden selv har minst ansvar for dette området, og stoler på at næringen og myndighetene ivaretar det.

Når det kommer til ansvaret for å bedre folkehelsen, er det et område hvor kundene selv rapporterer at de har et stort ansvar. Det er like viktig at man selv ivaretar egen helse som at myndighetene legger til rette.