Undersøkelse fra Konkurransetilsynet

Undersøkelse fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har nylig gjennomført en undersøkelse hos NorgesGruppen og andre kjeder i det norske dagligvaremarkedet for å få klarlagt om det har foregått et konkurransebegrensende samarbeid mellom kjedene i bransjen.
13. april 2018

NorgesGruppen har gitt den informasjonen som Konkurransetilsynet ønsket og bidratt til å avklare de spørsmålene som tilsynet hadde i saken.

NorgesGruppen har en streng policy om etterlevelse av konkurranseloven og er opptatt av å ha en god dialog med Konkurransetilsynet.

NorgesGruppen har ikke mer informasjon om Konkurransetilsynets undersøkelse. 
Kontaktperson: Per Roskifte, tlf.nr. 41516500

KONTAKTPERSON

Per Roskifte
Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt
41516500