UNIL tilbakekaller Eldorado økologiske sesamfrø

UNIL tilbakekaller Eldorado økologiske sesamfrø

UNIL tilbakekaller to holdbarhetsdatoer Eldorado Økologiske Sesamfrø, fordi produktene inneholder plantevernmiddelet Klorpyrifos. Frøene representerer ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid.
03. juni 2021

Tilbakekallingen gjelder kun produkter med følgende holdbarhetsdatoer:

26.11.2021

27.11.2021

Alle berørte produkter er fjernet fra butikk. Forbrukere som har produktet liggende hjemme kan returnere dette til butikken det er kjøpt i for refusjon.

  • Tilbakekallingen gjelder kun produkter med holdbarhetsdato som beskrevet over.

  • For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice via www.unil.no eller på telefon 24 11 35 55
  • Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

 

UNIL beklager det inntrufne og takker for hjelpen.


Oslo, 03.06.2021

Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitets- og Bærekraftssjef UNIL AS

KONTAKTPERSON

Kine Søyland
Kommunikasjonssjef
900 79 888