Våre rutiner i rekrutteringsprosesser

Våre rutiner i rekrutteringsprosesser

Dagsavisen satt torsdag denne uken søkelys på enkelte spørsmål i en sertifisert personlighetstest fra testleverandøren Assessio.
28. juli 2017

NorgesGruppen opplever å ha stor nytte av de screening-testene som blir benyttet i søknadsprosessene, særlig sett opp mot de store mengder søknader en butikk kan få på ledige stillinger. Rekrutteringstester bidrar til å vurdere søkere på en objektiv og ikke-diskriminerende måte.

NorgesGruppen skal selvfølgelig følge reglene i arbeidsmiljøloven, og påstander om brudd på denne er alvorlige. Dersom det viser seg at noe av dette ikke er i tråd med arbeidsmiljøloven, vil vi selvfølgelig gjøre endringer. Vi har bedt Assessio, vår leverandør av testene, komme med en vurdering av påstandene som gjelder deres tester, og vurderingen til Assessio sin advokat er at testene som her brukes ikke innebærer lovbrudd. Vi vil selv også sjekke om påstandene stemmer. 

NorgesGruppen benytter Assessio sine DNV-GL sertifiserte personlighets- og evnetester i rekrutteringsprosesser. For oss er det sentralt at testene oppfyller formelle sertifiseringskrav og at de gir gode resultater i form av gode medarbeidere. Assessio må svare for den faglige vurderingen av innholdet i testene, men vi erkjenner at vi har et ansvar for å følge opp eventuelle spørsmål med uheldig ordlyd. Vi skal se nærmere på dette sammen med Assessio.