Varer på vei til butikkene

Varer på vei til butikkene

De siste dagene har våre butikker solgt unormalt mye. Dette innebærer at enkelte butikker kan oppleve å være utsolgt for noen varer for en kortere periode.
13. mars 2020

Våre lagre har rikelige lagerbeholdninger, og det er god tilgang på de fleste varer fra leverandørene. Ansatte på lager, sjåfører og butikkmedarbeidere gjør nå alt de kan for at kundene skal få det de trenger. De fleste butikker får varer levert flere ganger i uken.

NorgesGruppen har stort fokus på å opprettholde rutiner og vareflyt som vanlig. Norske myndigheter presiserer at logistikk og butikkdrift er samfunnskritiske funksjoner. Vi er i tett dialog med myndighetene om hvordan vi kan legge til rette for så normal drift som mulig i tiden fremover.

Det er viktig å understreke at hamstring er unødvendig. Om alle handler som normalt, vil det være varer til alle.


For pressehenvendelser, kontakt: 
Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen
+47 900 79 888