Vekk med hermetikken

Vekk med hermetikken

Ingen av NorgesGruppens egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.
30. august 2018

NorgesGruppen jobber kontinuerlig for å redusere sin totale miljøbelastning, og har blant annet satt seg et mål om å fjerne all hermetikk fra egne merkevarer innen 2022. Det er selskapet Unil som produserer alle egne merkevarer for NorgesGruppen, og de er første aktør i Norge med konkrete mål for å kvitte seg med hermetikken.

- Unils fokus på miljøvennlig emballasjeoptimering og fjerning av hermetikk fra egne merkevarer støtter opp under NorgesGruppens miljøambisjoner om å bli klimanøytral. Det er flott og viktig at Unil går foran som første aktør i Norge, sier kommunikasjonssjef bærekraft Signe Bunkholt Sæter i NorgesGruppen.

Hermetikk er ofte et mindre godt materialvalg fordi miljøbelastningen er høyere sammenlignet med andre materialtyper sett fra et livssyklusperspektiv. Unil har derfor besluttet å ikke lansere nye produkter med hermetikk, og skal innen 2022 ikke lenger ha hermetikk blant sitt sortiment på egne merkevarer. I praksis betyr det at det fremover vil jobbes aktivt med å erstatte hermetikk med kartong. Kartong kommer hovedsakelig fra trevirke, et mer miljøvennlig materiale. Dessuten vil emballasjen da gå fra å være rund til firkantet, som vil føre til mindre luft i transportering sammenlignet med rund emballasje.

- I 2017 lanserte vi blant annet en ny og mindre Eldorado kokosmelk i tetrapak, som er mye lettere og firkantet, og i 2019 kommer stor kokosmelk i kartong i stedet for metall. Mer miljøvennlig i både emballering og ved transportering. Et lite steg på veien til å fjerne hermetikken. Vi har nå 14 produkter over på kartong, men har fortsatt 53 produkter igjen, og jobber med alternativer til alle sammen, sier administrerende direktør Odd Ture-Wang i Unil.

Signe Bunkholt Sæter

KONTAKTPERSON

Signe Bunkholt Sæter
Kommunikasjonssjef bærekraft (i permisjon)
90137294