Vellykket energisparingsprogram

Vellykket energisparingsprogram

NorgesGruppen har over flere år gjennomført et energisparingsprogram som nå er ferdigstilt. Programmet (EKING – energisparing i NorgesGruppen) har redusert energiforbruket i våre fire dagligvarekjeder vesentlig.
04. mai 2018

NorgesGruppen satt sine første energimål i 2007, og har siden den gang økt ambisjonene. I 2011 ble et energisparingsprogram igangsatt for å hjelpe butikkene med å nå målet. I alt har 680 butikker, fordelt på de fire dagligvarekjedene våre, mottatt støtte gjennom programmet.

Et solid økonomisk bidrag fra ENOVA gjorde at NorgesGruppen raskt kom i gang med et skifte til mer miljøvennlige løsninger. Selv har NorgesGruppen totalt sett gjort ekstrainvesteringer på 150 millioner kroner for å gjennomføre tiltakene.

-          Vi har som målsetting å redusere energiforbruket med 18 prosent innen utgangen av 2020. I perioden 2010 – 2017 oppnådde vi en besparelse på 12 prosent. Slik sett er vi i rute til å nå målet, sier fagsjef miljø Halvard Hauer i NorgesGruppen.

Resultatet av EKING-prosjektet tilsvarer besparelser på nesten fem prosent av profilhusenes samlede energiforbruk, eller 31 millioner kWh, som tilsvarer det årlige energiforbruket til 1.200 eneboliger. Det er spesielt installeringen av lokk og dører på kjøl/frys som har hatt en stor effekt på energiforbruket.

 

Miljøbutikker
Flere av profilhusene har parallelt med EKING-programmet utviklet såkalte miljøbutikker. KIWI Auli var første butikk ut, hvor en rekke energisparende elementer som solcellepaneler og jordvarme kom på plass. Full utnytelse av LED og dører på kjølediskene ble også testet. De gode erfaringene fra tiltakene som fungerte ble ført videre til neste miljøbutikk, KIWI Elverum.

NorgesGruppen er nå i ferd med å implementere de tiltakene som har vist seg å fungere godt i flere av NorgesGruppens butikker. Spar Snarøya åpner i august og vil representere det ypperste av energisparing i norske dagligvarebutikker.

 

Sparer 50 millioner
NorgesGruppens butikker bruker til sammen rundt 750 millioner kWh per år. Det gir en svimlende strømregning på 300-400 millioner kroner. Ved å nå strømsparingsmålet vil butikkene kunne spare rundt 50 millioner kroner per år.