Vellykket saltreduksjon i pølser

Vellykket saltreduksjon i pølser

NorgesGruppen fortsetter å kutte saltinnholdet i egne merkevarer. Pølser er en av produktgruppene hvor man har kommet lengst med dette arbeidet. Det resulterte også nylig i medalje i NM for 80% -serien til Folkets.
16. juni 2016

Ved utvikling av 80%-serien var hovedfokuset å utvikle pølser (wiener, grill og kjøttpølse) med vesentlig høyere kjøttinnhold og med mindre salt enn andre tilsvarende produkter på markedet. Pølsene skulle smake som gode, tradisjonelle pølser, men med riktig konsistens og riktig smak. Samtidig skulle de være fri for allergener og saltinnholdet skulle reduseres.

Etter gjentatte tester og reseptoptimaliseringer utviklet Unil (NorgesGruppens selskap for egne merkevarer) pølser med 80 % kjøttinnhold, som var smakfulle, saftige og med fast konsistens uten bruk av bla melk. Samtidig ble en andel av saltet erstattet med salterstattere, slik at pølsene ble «natriumredusert» og totalt saltinnhold ble 1,4 %. Dette ble gjort uten at det påvirket holdbarhet sammenliknet med tilsvarende produkter.

- Ytterligere natriumreduksjon ville medført redusert holdbarhet jfr med dagens 35 dager på tilsvarende produkter, sier fagsjef produktkvalitet Sigurd Elseth i Unil. Hvis pølsene ikke hadde vært tilsatt salterstattere ville saltverdien vært 1,8%. På pølser med lavere holdbarhet er det mulig å gå enda lenger ned på salt, man kan sikkert også se på emballasjeløsninger for å få lengre holdbarhet og se om man kan redusere mengden salterstattere, men dette gjorde vi ikke i dette prosjektet.

NorgesGruppen har også Jacobs utvalgte pølser ned til 1,6% salt, uten salterstattere. Disse har enten kortere holdbarhet eller er vakumpakket. Er dog ganske stor forskjell på 1,4% og 1,6% når man kommer ned på dette «lave» saltnivået.

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre pølsene våre.