Videreutvikler det grønne matfatet

Videreutvikler det grønne matfatet

Fire nye prosjekter har fått midler til å utvikle nye fremtidige løsninger, samt øke kjennskap for norsk frukt, grønnsaker og bær. -Vi trenger ny teknologi for å kunne dyrke norsk jord på en mer bærekraftig og effektiv måte. Vi har stor tro på at disse løsningene kan bidra til både å ivareta og videreutvikle næringen, sier leder for Grofondet, Inger Longva Birkevold.
08. juli 2019

Leder av Grofondet, Inger Longva Birkevold. Det er nye tider, og behovet for å drive mer miljøvennlig og mer effektivt jordbruk blir stadig større. Fire nye prosjekter har fått til sammen 3.400 000kr som skal bidra til å forbedre og effektivisere produksjon og øke forbruk av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter.

-Disse prosjektene vil bedre utnyttelsen av både jord og areal i forbindelse med dyrking av norsk frukt og grønt. Vi har stor tro på at disse løsningene kan bidra til både å ivareta og videreutvikle matfatet vårt, sier leder for Grofondet, Inger Longva Birkevold.

Grofondet mottok i alt 25 søkere i denne runden.

 

Ny metode erstatter kjemiske midler i kampen mot ugress

Ugress er tidskrevende og dyrt å håndtere. NIBIO har fått 1.450 000kr for å utvikle og teste mekaniske måter for å redusere ugress. Studier viser at bruk av falsk såbedd og fangvekster reduserer ugras og erosjon, øker karboninnholdet i jorden, styrker jordens kapasitet mot ekstremvær   og øker plante- og insekt diversiteten på produksjonsarealene. Med hjelp fra Grofondet skal disse metodene testes på flere kulturer. Les mer her.

 

Ut med torv inn med gran

Etter at Klima- og miljødepartementet varslet utfasing av bruken av torv til vekstmedier og jordforbedringsprodukter i gartnerindustrien innen 2030 er det behov for et alternativ. NIBIO skal i samarbeid med NORGRO, NLR og medlemmer av Gartnerhallen drive storskala testing av vekstmedier basert på trefiber. Målet er å sikre økt bærekraftig planteproduksjon også etter utfasing av torv. Les mer her.

 

Setter jordbær og tomater i et nytt lys

Avlingstap forårsaket av plantesykdommer er en stor trussel mot matsikkerhet. Soppmidler er et viktig redskap for bekjemping av plantesykdommer forårsaket av sopp og oomyceter, men dagens bruk gir høy risiko for resistensutvikling. NMBU, SINTEF Digital og NIBIO går nå sammen med midler fra Grofondet for å teste og videreutvikle bruk av UV-lys og rødt lyst for å forhindre soppsykdommer i jordbær og tomat. Det forventes at denne nye teknologien vil øke avlinger, redusere avlingstap og øke antioksidantnivået i bærene. Les mer her.

 

Tomatkommunen Stavanger

I forbindelse med kommunesammenslåingen på Vestlandet vil Stavanger og Jæren fra 2020 ha opp mot 90% av tomatproduksjonen i Norge. Ryfylke Næringshage har fått 150.000 kroner til å arrangere Tomatfestival på Finnøy i 2019-2020 og 2021. Formålet er å bygge opp norske tomater som merkevare og fremme norske tomatprodusenter. Les mer her.

 

Om Grofondet:

Grofondet ble opprettet av Gartnerhallen SA, NorgesGruppen ASA og Bama Eiendom AS i 2015 etter flere års samarbeid. Fondet skal dele ut 100 millioner kroner innen 2025 til prosjekter som bidrar til å øke produksjon og forbruk av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter på en bærekraftig måte. Til nå har fondet støttet 26 prosjekter.

KONTAKTPERSON

Dyveke Fjeld Elset
Kommunikasjonsrådgiver
48203471