Viktig med forhandlinger

Viktig med forhandlinger

Konkurransetilsynet har i dag lagt frem en rapport om prisforskjeller i dagligvarebransjen som viser at det er viktig med tøffe forhandlinger med sterke leverandører. Forhandlingene er avgjørende for å holde matvareprisene nede.
13. november 2019

NorgesGruppen er opptatt av at konkurransen i bransjen skal være tøff for å sikre lave priser og godt vareutvalg til forbrukerne.
- NorgesGruppen jobber hver dag for å holde matvareprisene nede. Derfor står vi hardt på i forhandlingene med leverandørene. Vårt arbeid for lavere priser vil fortsette, sier Per Roskifte.

NorgesGruppen er positive til at Konkurransetilsynet nå gjør grundige undersøkelser, fordi konkurranseloven er viktig for forbrukerne.
- Sterk konkurranse i dagligvarebransjen kommer forbrukerne til gode gjennom lav prisvekst og et godt vareutvalg, sier Roskifte.

Han peker på at det hverken er ulovlig eller unaturlig at den største aktøren i markedet klarer å forhandle frem gode betingelser. I alle bransjer er det vanlig at den som kjøper det største volumet også får de beste betingelsene.
-Konkurransetilsynet har dokumentert at vi har gode betingelser på flere varegrupper. Dette viser at vi er tøffe forhandlere på vegne av kundene, sier Roskifte.

NorgesGruppen har, i likhet med de andre kjedene, i lengre tid hatt tett dialog med Konkurransetilsynet om leverandørenes betingelser. Vi vil også i tiden som kommer bidra konstruktivt i det arbeidet Konkurransetilsynet er satt til å utføre.

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

Per Roskifte
Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt
41516500