Vil ha mer norske epler i butikk

Vil ha mer norske epler i butikk

Både forbrukere og NorgesGruppen ønsker mer norsk frukt i butikkene, men det kommer for lite fra norske produsenter.
17. september 2015

NorgesGruppen har møtt kritikk fra blant annet Bondelaget om at butikkene tilbyr for lite norsk frukt, og særlig norske epler.

– NorgesGruppen selger alt vi får tak i av norsk frukt, og våre kunder og våre butikker ønsker mer norsk frukt. Sannheten er at det ikke produseres nok norsk frukt til å dekke etterspørselen fra forbrukerne. Vi oppfordrer til økt produksjon, sier Pål Westby, kategorisjef i NorgesGruppen.

600 tonn for lite norske epler

Både i 2013 og i 2014 fikk NorgesGruppen 600 tonn mindre epler enn det selskapet ønsket.

I løpet av den norske eplesesongen, som varer fra 1. september til 1. desember, selger NorgesGruppen mer norske epler enn ellers, mens det totale volumet av solgte epler er det samme som ellers i året. Importepler er med på å dekke etterspørselen etter epler, som de norske eplene ikke klarer alene.

Det jobbes godt

Det foregår nå flere interessante prosjekter for å styrke norsk epleproduksjon, både i Telemark og på Vestlandet. Gartnerhallen har ambisjoner om å øke norsk epleproduksjon med 50 prosent innen 2020.

Regjeringen ønsker også å legge til rette for økt norsk fruktproduksjon, og har åpnet for at fruktprodusentene her i landet kan importere eple- og pæretrær.

Epler er ikke som andre varer. Og det tar mange år å endre produksjonsvolum og få på plass nye sorter. Likevel ser NorgesGruppen nå en utvikling der kvaliteten på norsk frukt blir stadig bedre.

NorgesGruppen støtter opp om arbeidet som gjøres og er klare for tilrettelegge for å selge mer norske epler.

Tiltak i butikk

NorgesGruppens butikker (Meny, Kiwi, Spar og Joker) har kampanjer rettet mot forbrukere for å promotere norsk frukt. NorgesGruppen ønsker enda sterkere forbrukerpreferanse på sortsnavn ved at det bygges opp noen sterke norske sorter. Det ville styrket kampanjene.

Mange av NorgesGruppens butikker har utvidet frukt- og grøntavdelingene ved inngangen, og økt salget. Både kundene og butikkene ønsker mer norske varer i disse hyllene.

NorgesGruppen sørger også for at ulike kvaliteter av epler når frem til forbrukeren. Epler som ikke tilfredsstiller ordinære kvalitetskrav, selges som First Price. Butikkene selger også store mengder eplemost fra lokale norske leverandører.

 

For mer informasjon:

Pål Westby, kategorisjef NorgesGruppen: 901 48 777

Daniel Sellevoll, kommunikasjonsrådgiver NorgesGruppen: 959 715 97

KONTAKTPERSON

Daniel Sellevoll
Kommunikasjonsrådgiver samarbeid og merkevare
95971597