NorgesGruppen vil prioritere norsk frukt, bær og grønnsaker

NorgesGruppen vil prioritere norsk frukt, bær og grønnsaker

NorgesGruppen ønsker å bidra til forutsigbarhet for norske bønder som i disse dager planlegger årets sesong for frukt, bær og grønnsaker. Vår klare melding til norsk landbruk er at vi vil prioritere norske produkter også i 2021.
10. mars 2021

- Vi vet at mange grøntprodusenter har utfordringer knyttet til arbeidskraft. Vi håper likevel at bøndene sår og planter som normalt. Vårt bidrag i denne krevende situasjonen er å skape sikkerhet for at bøndene skal få avsetning for produktene som blir høstet, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Grøntprodusentene er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å gjennomføre den arbeidsintensive produksjonen av frukt, bær og grønnsaker. NorgesGruppen håper myndighetene legger til rette for at landbruket får tilgang til tilstrekkelig kompetent arbeidskraft, ettersom dette er produkter som er særlig etterspurt av forbrukerne.

I 2020 solgte NorgesGruppen rekordstore volumer av norske frukt, bær og grønnsaker. Hovedårsaken var stengte grenser.

- Norske bønder gjorde en formidabel innsats for å få høstet de store volumene. Sammen med våre kjøpmenn vil vi legge til rette for godt salg av norske produkter også i år.

NorgesGruppen har butikker i alle deler av landet. Sammen med landbruket er matbutikkene en svært viktig forutsetning for verdiskaping i hele landet.