Vinner andeler i tøff konkurranse om dagligvarekunden

Vinner andeler i tøff konkurranse om dagligvarekunden

Ferske markedsandelstall fra analysebyrået Nielsen viser at NorgesGruppen vokser 3,5 prosent i et marked med historisk lav vekst på 1,2 prosent siste halvår.
08. august 2017

- Det er gledelig at vi har positiv utvikling i et stadig tøffere dagligvaremarked, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen. Kampen om kundene tilspisser seg og derfor er det en stor anerkjennelse for oss at vi har høyere omsetningsvekst enn markedet. Vi har medarbeidere i butikker over hele landet og et støtteapparat som står på hver eneste dag for å tilby forbruker alt fra det rimeligste til den beste gourmet i dagligvare, fortsetter Hollevik. 

Kjedeprofiler med hvert sitt dagligvarekonsept
KIWI og SPAR har en spesielt positiv utvikling av våre kjeder. KIWI sin markedsandel er nå på 21,1 prosent, opp 1,0 prosentpoeng fra i fjor. SPAR/EUROSPAR fikk 7,0 prosent markedsandel, opp 0,2 prosentpoeng. Joker har 3,7 prosent andel, opp 0,1 prosentpoeng. MENY fikk en andel på 10,6 prosent, ned 0,2 prosentpoeng.

- KIWI var vekstvinner i 2015 og 2016 og møter derfor gode tall fra i fjor, men klarer på imponerende vis å fortsette veksten i andeler, sier Hollevik. SPAR har det siste halve året blant annet forbedret plassering og utvalg av frukt- og grønt, noe som har blitt tatt godt imot av kundene. I nærbutikksegmentet klarer Joker seg godt i konkurransen med andre distriktsbutikker, og jobber hver dag med å tilby kundene personlig og god service.

- MENY har for femte år på rad blitt kåret til dagligvarekjeden med de mest tilfredse kundene i undersøkelsen Norsk Kundebarometer 2017, som gir dem et godt utgangspunkt i den videre kampen om kundene, sier Hollevik. Mange steder i Norge er det ikke stort nok befolkningsgrunnlag til å etablere supermarkeder, noe som er med på å forklare etableringstakten til lavprisbutikkene i de siste årene, legger han til.

Flere valgmuligheter for forbruker
Matmarkedet er større enn det som omsettes gjennom dagligvarekjedene. Av et matmarked på ca. 279 milliarder har NorgesGruppen 27 prosent markedsandel (Andhøy, Virke 2017). Netthandel av mat og drikke vokser med hele 40,2 prosent fra 2015-2016.

De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått opp med 0,9 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 1,9 prosent. Dette er med på å forklare den lave markedsveksten.

Fortsette å gjøre handleopplevelsen billigere og bedre
- I den tøffe markedskonkurransen med lav pris- og markedsvekst er kostnadsfokus og effektiv drift essensielt. Samtidig må vi fokusere på å forbedre oss for å få fornyet tillit fra kundene. Derfor investerer vi både i en enda mer effektiv verdikjede, bedre butikker, det grønne skiftet og i en fremtid som krever flere digitale løsninger, sier Hollevik.

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Bærekraft, Finans og Konsern
97514495