Vinner nye kunder i sterk markedskonkurranse

Vinner nye kunder i sterk markedskonkurranse

Dagligvarekjedene våre står sterkere i markedet enn noen gang. Det er på grunn av våre nærmere 40 000 tilknyttede medarbeidere og kjøpmenn som står på hver eneste dag for å tilby kundene de beste butikkene.
27. februar 2018

- En stor takk til alle våre medarbeidere og kjøpmenn som bidrar til at vi styrker vår posisjon i markedet, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Ferske tall fra analysebyrået Nielsen viser til at NorgesGruppen øker omsetningen i 2017 med 3,1 prosent, tre ganger mer enn markedsveksten på 1,1 prosent. Til tross for høy etableringstakt hos konkurrentene så øker kundetilstrømningen per butikk hos oss, og NorgesGruppens kjeder styrker sin markedsposisjon. NorgesGruppen hadde i 2017 en økning på 7000 kunder per dag dersom vi ser på sammenlignbare butikker.

Utviklingen siste år viser at kjedene våre lykkes med å tilfredsstille kravene til kundene om å spare tid og penger, tilbys gode matopplevelser og gis mulighet til å ta sunnere og grønnere valg. 6 av 10 ønsker å spise sunnere, og utviklingen i 2017 viser at handlekurven til kundene våre er litt større og litt sunnere.

Sterke kjedekonsepter - unik posisjon
Dagligvarekundene mener at lave priser er aller viktigst i valg av butikk (Ipsos: NG Kjedetracker 2017). Flere undersøkelser i 2017 viser at KIWI er den dagligvareaktøren som kundene oppfatter som billigst etter at de gikk ut med sitt prisløfte i starten av året. KIWI opplever høy kundevekst og hver kunde kjøper enda flere varer. Kjeden vokser i hele landet, og har hatt spesielt stor vekst i vest-, nord- og midt-Norge. Markedsandelen til KIWI er nå på 20,8 prosent, opp 0,9 prosentpoeng.

I nærbutikksegmentet fortsetter Joker å vinne kunder i sterk konkurranse. Flere Joker-kjøpmenn i NorgesGruppen investerte i butikkoppgraderinger i 2017 og videreutviklet butikken sin som den lokale møteplassen. Joker-butikkene er i hard konkurranse med større lavprisbutikker, men klarer med sine hardtarbeidende kjøpmenn å ha god vekst. Markedsandelen til Joker er stabil siste år på 3,7 prosent.

Rask og enkel handel er viktig for kundene i valg av butikk (Ipsos: NG Kjedetracker 2017). MENY og SPAR økte i 2017 satsingen på enkle, smakfulle og ferdige middagsløsninger. Netthandelsløsningen til MENY, SPAR og Joker er en tilleggstjeneste som er med på å gi kundene en bedre hverdag med forenkling og inspirasjon. MENY har tilbyr nå netthandel i alle de store byene og opplever god utvikling i denne kanalen.

SPAR har styrket posisjonen sin og hadde høy kundevekst i 2017. De solgte enda flere varer per kunde som følge av vellykkede kampanjer. Markedsandelen til SPAR har økt 0,2 prosentpoeng til 7,2 prosent.

Markedsandelen til MENY sank 0,3 prosentpoeng til 10,6 prosent, men utviklingen på de sammenlignbare butikkene viser at MENY har fått flere kunder per dag. Nedgangen i markedsandel skyldes fire færre butikker. MENY opprettholder posisjonen som dagligvarekjeden i Norge med de mest tilfredse kundene (Norsk Kundebarometer 2017). Supermarkedkjeden er attraktive med sitt brede vareutvalg, med tilgang på 30 000 varer gjennom året dersom vi tar med alle lokale- og sesongvarer.

Høy kvalitet på frukt og grønt og ferskvarer, oppgir kundene som viktig for valg av butikk (Ipsos: NG Kjedetracker 2017). MENY, SPAR og KIWI har alle bygget ut sine frukt- og grøntavdelinger i starten av handlerunden. Kundene våre har kjøpt 10 000 tonn mer frukt og grønt i 2017.

Lav markedsvekst - dagligvarehandelen blir utfordret fra flere kanter
Matmarkedet totalt sett er på 280 mrd. kroner (Andhøy og Virke), mens dagligvarebutikker står for cirka 170 mrd. kroner. Butikkene våre opplever sterk konkurranse fra faghandel, grensehandel og netthandel.  Andelen som har kjøpt dagligvarer på nett har mer en doblet seg siste år. 62 prosent oppgir at de har kjøpt dagligvarer langs grensen siste 12 måneder (kilde: Nielsen).

 

Fakta

Markedsandeler dagligvaremarkedet 2017

NorgesGruppen: 43,1 % (+0,82pp)
Coop: 29,7 % (+0,29pp)
Rema: 23,4 % (-0,99pp)
Bunnpris: 3,8 % (-0,11pp)

(Kilde: Nielsen)

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495