Vinner nye kunder i sterk markedskonkurranse

Vinner nye kunder i sterk markedskonkurranse

NorgesGruppens kjeder økte omsetningen og vant nye kunder i 2017. - I dag presenterer vi vår samlede års- og bærekraftsrapport. Kort oppsummert velger flere kunder våre butikker, og handlekurven er litt større og litt sunnere. Det er en stor tillitserklæring til de 40 000 medarbeiderne og kjøpmennene som står på hver eneste dag for å tilby de beste butikkene, sier konsernsjef Runar Hollevik.
22. mars 2018

NorgesGruppen vokser tre ganger mer enn markedet, og antall kunder økte med 12 000 per dag.
- Vår ambisjon er å være kundenes førstevalg, og å drive lønnsom butikk på en bærekraftig måte. Resultatene, både finansielt og innen helse, miljø og mangfold, viser at vi klarer nettopp det – å skape bærekraftig vekst, sier Hollevik.

Det er første året NorgesGruppen presenterer én samlet rapport for resultatene innen økonomi og bærekraft. Årsregnskapet for 2017 viser en vekst i driftsinntektene på 6,8 prosent. Tross tøff priskonkurranse og press på bruttomarginen, opprettholdes driftsmargin EBITDA. God kostnadsutvikling og produktivitetsforbedring i 2017 er grunnlaget for det. Driftsmargin EBIT i 2017 var 3,6 prosent, ned 0,5 prosentpoeng. Resultatmarginen før skatt var 3,2 prosent i 2017, sammenlignet med 3,9 prosent i 2016. Engangshendelser gir oss et svakere resultat.

NorgesGruppen har redusert sitt matsvinn med 19 prosent siden 2015, og er på god vei mot mål om halvering innen 2025. Målet om å ha 500 løpende lærlingekontrakter innen 2020 er innen rekkevidde. I 2017 var 376 lærlinger tilknyttet de ulike forretningsområdene. Ett av målene innen sunnhet er å redusere kundenes sukkerinntak. I 2017 var nedgangen i sukker på totalt 4,3 prosent i NorgesGruppens butikker.

Se finansielle tall og status på NorgesGruppens bærekraftsmål i vår rapport.

Dagligvaremarkedet inkludert netthandel utgjorde ved årsskiftet cirka 180 milliarder kroner. NorgesGruppen investerer hvert år betydelig i løsninger som sikrer en mer effektiv verdikjede, bedre butikker og ikke minst økt kompetanse.
- Konkurransen er tøff, og marginene er ytterligere presset. Spillereglene i markedet har endret seg, med netthandel og økt tilbud av mat i faghandelen. Forbrukeren spiser mer ute og i farta. Vi ønsker å lykkes med å møte kundenes krav om å spare tid og penger, på samme tid som vi tilbyr et bredt og sunt vareutvalg. Det tror vi er nøkkelen til at vi vokser mer enn markedet, og vi skal ta nye steg for å sikre at vi er kundenes førstevalg, sier Hollevik.