Løk dyrket av matavfallet ditt

Løk dyrket av matavfallet ditt

Med næring fra husdyrmøkk og husholdningsavfall, dyrker Skjærgaarden Gartneri nå løk til MENY. Gartneriet, som er med i et banebrytende sirkulært prosjekt, har halvert bruken av sprøytemidler og kunstgjødsel. Og den nye Skjærgaardsløken smaker enda bedre.
04. juli 2023

For grønnsaksbonde Bjørge Madsen på Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand er jordhelse avgjørende. Han ønsker å ivareta det yrende mikrolivet i jorda og sikre at jorda ikke utarmes for kommende generasjoner. I tillegg ønsker han å bidra til matproduksjonen ikke forurenser bekker og fjorder.

Sammen med MENY og en gruppe grønnsaksbønder forsker gartneriet på hvordan et sirkulært matsystem kan produsere mer bærekraftige jordbruksvarer. Som ledd i dette er biogassanlegget Den Magiske Fabrikken i Sem i Vestfold en viktig bidragsyter til resirkulerte næringsstoffer. Her blir husdyrgjødsel og matavfall fra husholdninger på Østlandet til en klimavennlig biogass som erstatter fossilt drivstoff. Det blir også igjen en restmasse; en næringsrik biogjødsel som Skjærgaarden Gartneri bearbeider og betegner som supernæring.

- Vi nyter godt av at folk er flinke til å kildesortere. Biogjødselen basert på matavfall og husdyrmøkk yrer av mikroliv av det sunne slaget og gjør at vi får sterkere planter som smaker bedre. Vi beholder næringsstoffene i kretsløpet, noe som er spennende og givende, sier Madsen.

Første «grønne» produkt
Madsen understreket at samarbeidet med MENY har vært avgjørende for å lykkes.
- For å få til sirkulære matsystemer er samarbeid nøkkelen. Vi viser med vår nye Skjærgaardsløk at det er mulig. Nå handler det bare om vilje og handlekraft blant samarbeidspartnerne for å skalere opp, sier han.

Grønnsaksbonden, som de siste årene har halvert bruken av kunstgjødsel og sprøytemidler, lanserte i uke 26 i MENY sitt første produkt dyrket utelukkende med biorest: Skjærgaardsløk; en mild salatløk som kan ligne litt på vårløk i smak.

Leder an i megatrend
Madsen har helt siden 2011 forsket på jordhelse, som blant annet handler om å ta vare på mikrolivet og karboninnholdet i jorda - slik at den er dyrkbar i årene fremover og gir næringsrike vekster. God jordhelse betyr også mer karbonlagring.

- De første årene var det litt ensomt. Det er hyggelig at jordhelse nå er et tema som engasjerer stadig flere, også EU. Prosjektet vårt her i Vestfold er banebrytende. Samarbeidet kan skape et sirkulært matsystem og resulterer i de mest bærekraftige grønnsakene i verden, sier Madsen.

Ifølge FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) har en tredobling av matproduksjonen siden 1950, nye jordbruksteknikker, sprøytemidler og kunstgjødsel ført til press på matjorda.

- Å få til sirkulærøkonomi i landbruket er viktig. Norske bønder lager mat i verdensklasse, nå er de også i førersetet på nye, bærekraftige og mer klimavennlige løsninger. Vi må sikre god matproduksjon i fremtiden. Da tror vi på et samarbeid i hele verdikjeden, fra jord til bord og her vil MENY bidra, sier Einar Gundersen, kategoridirektør i MENY.

MENY bidrar med kompetanse inn i prosjektet, trygghet for at produktene ender i butikkhylla og på sikt vil også matavfall fra MENY-butikkene rutes inn i den sirkulære matverdikjeden.

Matavfallet blir også klimatomater
I gjenvinningen av matavfall og husdyrmøkk hos Den Magiske Fabrikken produseres også CO2, som blir brukt til å dyrke tomater i et eget veksthus. Tomatene, produsert av Reklima med 90 prosent lavere energiforbruk, selges i MENY under navnet Rødtopp.

Både biogjødselet og Reklima-prosjektet og er delfinansiert av Handle, NorgesGruppens bærekraftfond. 


Skjærgaarden Gartneri

  • Ligger i Åsgårdstrand.
  • Dyrker friske grønnsaker og urter
  • Drives av ekteparet Kristin Stenersen og Bjørge Madsen.
  • Har fokus på sirkulære løsninger og begynte å eksperimentere med å bruke resirkulert mat som gjødsel allerede for 12 år siden.

For ytterligere informasjon, kontakt
Bjørge Madsen, tlf. 920 80 556 bjorge@skjaergaarden.no
Einar Gundersen, MENY, tlf. 922 63 314, einar.gundersen@meny.no

Nina Horn Hynne

KONTAKTPERSON

Nina Horn Hynne
Kommunikasjonsrådgiver
93444213