Meny skal redusere brødsvinnet

Meny skal redusere brødsvinnet

Mange hundre tusen brød kastes hver dag i Norge. Flest hjemme, men også mange i matbutikken. Nå skal MENY redusere brødsvinnet med minst 30 prosent, tilsvarende en million brød på et år.
18. mai 2021

Fagfolk mener det nye brødsvinnprosjektet er banebrytende, også i Europa. Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn roser prosjektet.

- Å få ned matsvinnet er viktig for oss. Det handler om klima, etikk, økonomi og ressursbruk. En million brød spart betyr 600 tonn redusert CO2-utslipp. Det betyr også at betydelig mengder matkorn, brukt til å produsere brød, ikke ender som grisefôr, sier Mari Kristine Kasbo, kategoriansvarlig bakeri i MENY.

MENY går innovativt til verks i sin kamp mot matsvinn, og tar først tak i en av butikkens svinnversting: brød. I løpet av våren rulles et automatisk stekeverktøy ut i alle MENY-butikker. Teknologien er utviklet i Norge og er basert på avanserte algoritmer. Historisk salg og salg i samtid gir grunnlag for dynamiske stekeplaner, som hjelper butikkene med å steke opp riktig mengde brød gjennom åpningstiden. Det betyr riktigere utvalg og ferskere brød i hele åpningstiden, og færre overflødige brød ved stenging.

- Til nå har vi basert stekingen av brød på historiske data, erfaringer og magefølelse med det resultat at vi ofte har hatt alt for mye brød igjen ved stenging. Nå skal vi tilpasse stekingen gjennom dagen basert på teknologi og faktisk kjøp. Vi skal ha et stort utvalg av ferske brød, men samtidig tørre å gi kundene noe færre valg mot stenging, sier Kasbo som legger til at MENY som del av sin nye løsning skal ha større fokus på bestselgere, tilby halvstekte brød som kan stekes hjemme og involvere kundene via ærlig forbrukerkommunikasjon.

Viktig med eksempler, sier Rotevatn

Sveinung Rotevatn lærte om prosjektet på en liten lanseringsmarkering utenfor MENY Ringnes Park i Oslo onsdag 12. mai. Han synes det er viktig å synliggjøre eksempler og grep innen matsvinnreduksjon. - Dette er et veldig kult prosjekt, som viser at en gjennom å tenke litt nytt og bruke ny teknologi kan gjøre store klimabesparelser og viktige miljøtiltak. Det å kutte matsvinnet med en million brød er veldig mye, og det betyr at vi tar bedre vare på miljøet og at vi slutter å sløse med maten - og det bør vi alle være for, sa klima- og miljøvernministeren.

Teknologien, som nå får sin verdenslansering, er utviklet av norske Link Retail, med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Link Retail jobber med butikkjeder i hele Europa.

- Dette er en innovasjon flere kommer til å ville kopiere. Vi har alt fått henvendelser fra andre i Europa. Bruk av teknologi og big data i måten å tenke utvalg, varetrykk og matsvinn på er helt nytt i europeisk sammenheng, sier Simon Fossum, prosjektleder i Link Retail.

Taktskifte mot riktigere varetrykk

I Norge er matsvinnet på minst 417 000 tonn pr år, tilsvarende 78 kilo per innbygger. Det representerer et CO2-utslipp på 1,26 millioner tonn.

- Vi er en brødnasjon, derfor er prosjektet til MENY så viktig. Ferske bakervarer er blant varegruppene med høyest matsvinn i hele verdikjeden, også i butikk. Vi har lenge tatt til orde for at butikk må tørre å ta grep for å endre normen om bugnende utvalg så lenge kunden er på lag. Våre undersøkelser viser at forbrukerne ønsker å bidra til mer bærekraftige løsninger og at tiden nå er moden for å justere varetrykket. Derfor er vi glade for at MENY tar et steg i den retningen og står for et taktskifte, sier Anne Marie Schrøder i Matvett. Hun understreker at forbrukerne også er opptatt av matsvinn. 80 prosent mener at det er greit å redusere brødutvalget mot slutten av åpningstiden dersom det fører til at mindre brød blir til grisefôr eller blir kastet, ifølge en fersk Matvett-undersøkelse.

Fakta

Globalt matsvinn:

 • Globalt kaster vi 1555 millioner tonn spiselig mat hvert år. Av dette står frukt og grønt for ca. 42% og brød for ca. 22%.
 • Matproduksjon står for 30% av verdens klimagassutslipp.
 • 30% av alt brød som produseres ender som matsvinn.

Matsvinn og brød i Norge:

 • I Norge er matsvinnet på minst 417 000 tonn (78 kg pr innbygger), og representerer et CO2-utslipp på 1,26 millioner tonn.
 • Husholdninger står for 55% av matsvinnet, og kaster bl.a. 170 000 brød hver dag, tilsvarende 9,3 kg pr person i året.
 • Dagligvare står for 15% av matsvinnet, med bakevarer, frukt og grønnsaker som verstingene.
 • Norge er en brødnasjon, og 96% oppgir at de spiser brød. Vi spiser 52 kg brød hver i året.
 • Før brødet ender i butikk, har bonden sådd, gjødslet og høstet kornet, mølleren har videreforedlet det, og bakeren har brukt sin bakekunst.
 • Det krever 1,6 kvm kornareal for å dyrke korn til et brød.
 • 9 av 10 nordmenn mener kutt i matsvinn er et viktig klimatiltak. 80% mener at det er greit å redusere brødutvalget mot slutten av åpningstiden dersom det fører til at mindre brød blir til grisefôr eller blir kastet, ifølge Matvett.

Om MENYs brødsvinnprosjekt

 • MENY-butikkene har i snitt 50 ulike brødsorter.
 • MENY skal redusere brødsvinnet med 30%, tilsvarende en million brød pr år. På sikt er målet en reduksjon opp mot 50%. En million brød spart, betyr 600 tonn redusert CO2-utslipp.
 • Et automatisk norskutviklet stekeverktøy, basert på avanserte algoritmer i samtid, skal i kombinasjon med endring i utvalg, varetrykk og ærlig forbrukerkommunikasjon.
 • Stekeverktøyet innebærer flere steke-runder gjennom dagen, presist tilpasset etter hva kundene kjøper. I dag er prognosene basert på historiske data og magefølelse, og da beregnes ofte for mye.

Mer presise bestillinger på industribakt og bruk av halvstekt på kveld, er også en del av prosjektet.

 • I tillegg til å ha færre brød ved stengetid, innebærer omleggingen at kundene får enda ferskere brød gjennom dagen. Brød stekes gjennom hele dagen med mulighet for å justere for optimalt varetrykk.

75% mener at det ikke er viktig med stort utvalg av brød i butikken nær stengetid, tatt høyde for matsvinn, mens 5% sier at stort utvalg er svært viktig uansett, viser MENY-undersøkelse. I MENY sendes overskudd av industribakt brød i retur til grisefôr, mens butikkstekt selges dagen etter til kr. 15 som «Gårsdagens Brød» eller legges i Too Good Too Go-posene. MENY skal redusere sitt matsvinn med 50 prosent innen 2025 mot 2015. MENY bruker Matvetts resurspyramide som styringsverktøy: Målet er å selge mest mat til normal pris, etterfulgt av å selge det nedpriset, for deretter å gi til veldedighet. Nest nederst i pyramiden er dyrefôr, mens biogass er nederst. De to siste defineres som matsvinn ifølge «Bransjeavtalen om reduksjons av matsvinn» mellom myndighetene og matbransjen.

Kilder: Too Good To Go International, Matvett, brodogkorn.no