Stillehavsøsters: Fra miljøproblem til kortreist godbit!

Stillehavsøsters: Fra miljøproblem til kortreist godbit!

Stillehavsøsters, som er en stor miljøtrussel langs norskekysten, skal nå bli til en kortreist nytelse.
02. august 2022

- Østers er trendy, men også i ferd med å bli mer folkelig. Vi håper vi kan bidra til å holde bestanden nede i Norge ved å selge skjellene til spiselige priser i alle våre butikker, sier Lars Gerhardsen, ansvarlig for fisk og sjømat i MENY.

Stillehavsøstersen invaderer store deler av norskekysten i stort tempo grunnet en enorm formeringsrate. Ikke bare ødelegger den badeplasser, den ødelegger også det norske artsmangfoldet.

Blåskjell blir borte og fuglelivet påvirkes. I 2012 ble stillehavsøstersen derfor svartelistet av Miljødirektoratet.

Hvorfor ikke se på de utskjelte norske skjellene som en mulighet? Østers er stadig oftere på restaurant-menyene, men også hjemme-salget øker.
- Vi opplever at østers er en trend, som vi tror vil nå ut bredere i folket i årene fremover, litt på samme måte som vi har sett med sushi. Hvorfor ikke da spise de norske stillehavsøstersene. De er fantastisk gode, bedre enn oppdrettsøstersen vi importerer; både fordi de er et vilt produkt, dagsferske, men også på grunn av det friske, norske kalde vannet, sier Niels Aall-Lyche, daglig leder i Norwegian Shores.

Trygt og god kvalitet
Norwegian Shores plukker i dag, med myndighetenes tillatelse, stillehavsøsters i Østfold, Vestfold, Telemark og Agder. Skjellene går via et renseanlegg på Nøtterøy og gjennom en omfattende prosess for å sikre både matvaretrygghet og at alle skjell er av beste kvalitet før de sendes videre for konsum.

- Vi tar tak i en miljøutfordring, samtidig som vi etablerer en ny sjømatkategori i et Skagerak nærmest dødt for fiske. Men skal plukkingen monne, må vi få større distribusjon. Det sørger MENY nå for med alle sine butikker rundt om i landet, sier Aall-Lyche.

Les mer på meny.no, der du også får tips til hvordan østers tilberedes