Fond til bærekraftige prosjekter

Fond til bærekraftige prosjekter

Vi oppfordrer produsenter, leverandører og andre i den norske verdikjeden for mat, som kan samarbeide med NorgesGruppen, til å søke om midler til prosjekter som fremmer en bærekraftig utvikling.

NorgesGruppen vil investere 100 millioner kroner frem mot 2025 gjennom bærekraftsfondet Handle. Midlene skal gå til prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat.

Neste søknadsrunde er 1. november 2022.

Her finner du mer informasjon om fondet og hvordan man søker