Bærekraftsfond på 100 millioner kroner

Verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, og alle har et ansvar for å bidra til gode løsninger.

Hvert enkelt selskap kan gjøre mye alene, men gjennom mer samarbeid i den norske verdikjeden for mat, vil nødvendige omstillinger – for eksempel mot en grønnere produksjon - skje raskere.

NorgesGruppen vil derfor investere 100 millioner kroner frem mot 2025 gjennom bærekraftsfondet Handle. Midlene skal gå til prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat. Midlene som er satt av til Handle kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter. 

Søk om midler nå

Vi oppfordrer produsenter, leverandører og andre i den norske verdikjeden for mat, som kan samarbeide med NorgesGruppen, til å søke om midler. Fristen for første søknadsrunde var 15. november 2021. Neste søknadsrunde vil bli i løpet av 2022. 

Se mer informasjon om fondet her, og kontakt oss gjerne hvis du har innspill eller spørsmål.