Søknadsskjema

NorgesGruppen vil samarbeide tettere med resten av verdikjeden for mat og drikke, og har etablert bærekraftsfondet HANDLE. Fondet skal dele ut 100 millioner kroner frem til 2025, for å støtte prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig.

Klikk her for å søke.

Ny søknadsrunde er åpnet, frist for innsendelse er 1. november, 2024.