Samarbeidspartnere

NorgesGruppen har høye ambisjoner for vårt bærekraftarbeid, men vi når dem ikke alene. Helt i tråd med en av våre kjerneverdier – å være samarbeidsorientert – jobber vi derfor med både verdikjeden (produsenter, leverandører og kjøpmenn) og ulike organisasjoner for at vi sammen kan nå våre ambisjoner.

Vår aller viktigste samarbeidspartner er kunden, derfor gjennomfører vi regelmessig en undersøkelse for å se hva kundene synes er de viktigste bærekraftområdene. Miljørelaterte utfordringer, som å kaste mindre mat og å redusere og erstatte unødvendig emballasje på produktene vi selger, kommer høyt opp på listen. Bærekraftig ressursbruk, som bærekraftig fiske og god dyrevelferd, er andre områder kundene er opptatt av.

Disse områdene er derfor blant fokusområdene for vårt bærekraftarbeid. Gjennom samarbeid med hele verdikjeden – produsenter, leverandører og kjøpmenn – organisasjoner og andre partnere søker vi å finne løsninger som skal gjøre vår virksomhet stadig mer bærekraftig, både på disse og andre områder.

Eksempel på samarbeid: Kirkens Bymisjon

Målet for NorgesGruppens samarbeid med Kirkens Bymisjon er å gi flere mennesker en bedre hverdag. Dette gjøres mulig ved at samarbeidet knyttes til virksomheter i Kirkens Bymisjon der mat, måltidsfellesskap og arbeidsinkludering står sterkt.

Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen har samarbeidet i en årrekke, og deler mange av de samme grunnverdiene. Sammen kan virksomhetene bidra til en forskjell på viktige samfunnsområder.  Dagens avtale ble fornyet i desember 2019 og strekker seg ut 2022.

I tillegg til hovedavtalen, så vil Bymisjonen nyttiggjøre seg av gratis mat fra Matsentralen i Oslo, der NorgesGruppen er en av flere bidragsytere.

Les mer om Kirkens Bymisjon her.

Byfrokost
NorgesGruppen er også med på å finansiere ByFrokost, Kirkens Bymisjons tilbud til fattige tilreisende ved Tøyenkirken i Oslo. Sammen med våre kjeder og forretningsområder sørger vi for at det gjennom året kan serveres et varmt måltid på lørdag, søndag og mandag til fattige tilreisende som ikke har andre tilbud. Flere av våre ansatte stiller også som frivillige og bidrar med serveringen av ByFrokost.

Her kan du lese mer om noen av våre strategiske samarbeid.