Våre samarbeidspartnere

Vi jobber helhetlig med vårt sponsor- og samfunnsstøttearbeid, og prioriterer å jobbe med veletablerte organisasjoner som kan være med på å støtte oppunder selskapets verdier og strategier.

Disse samarbeider vi med

 • Matsentralen Norge

  Matsentralen Norge

  NorgesGruppen har vært en nær samarbeidspartner av og støttespiller til Matsentralen helt siden den første Matsentralen ble etablert i Oslo i 2013.

 • Den Norske Turistforening

  Den Norske Turistforening

  NorgesGruppen og Den Norske Turistforening jobber sammen for at flere skal oppleve naturglede i Norge. Samarbeidet har pågått siden 2016.

 • Kirkens Bymisjon

  Kirkens Bymisjon

  Målet for NorgesGruppens samarbeid med Kirkens Bymisjon er å gi flere mennesker en bedre hverdag.

 • Naturvernforbundet

  Naturvernforbundet

  NorgesGruppen og Naturvernforbundet jobber sammen for de gode miljøløsningene. Samarbeidet har pågått siden 2007.