Miljø, helse & mennesker

NorgesGruppen skal lede an i det grønne skiftet, styrke folkehelsen og tilby gode arbeidsmuligheter for alle. Vårt bærekraftsarbeid er tuftet på hovedområdene miljø, helse og mennesker. Vi har jobbet målrettet innen disse områdene i mange år, og bygger sten på sten for å bidra til en bærekraftig verdikjede for mat. Våre kunder er blant annet opptatt av hvordan vi behandler våre ansatte, at vi reduserer matsvinn og plastemballasje i våre butikker, og at vi tar dyrevelferd på alvor. Det er vårt ansvar, og vårt ønske, at vi leder an i denne utviklingen.

Bærekraft – en hjørnesten for NorgesGruppen

NorgesGruppen skaper verdier hver dag. Disse skal bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet vi er en del av. Da må bærekraft prege alle deler av virksomheten vår.

NorgesGruppen vil lede an i det grønne skiftet, styrke folkehelsen og tilby gode arbeidsmuligheter for alle. Skal vi få til dette kreves hardt og langsiktig arbeid.

NorgesGruppen har tydelige bærekraftsmål på områdene Miljø, Helse og Mennesker. Disse preger hele virksomheten vår: fra drift, produktutvikling og produksjon til forretningsutvikling, investeringer og HR.

Slik vil vi bevege selskapet vårt – og samfunnet vi er en del av – i retningene:

  • Klimanøytral i 2030
  • Sunnere og grønnere handlekurv
  • Bærekraftig arbeidsliv og verdikjede

Vi jobber hele tiden for å få en grønnere verdikjede. NorgesGruppen skaper fornybar energi, samtidig som klimagassutslippene reduseres på tvers av virksomheten. Produktporteføljen blir grønnere, med mer miljøvennlig emballasje, samtidig som vi veileder kundene i bærekraftige valg. Vi fremskynder sunnere og grønnere utvikling i verdikjeden, blant annet gjennom et eget bærekraftsfond. Og antallet lærlinger og arbeidstreningsplasser øker stadig.

Vi har strukturert vårt arbeid med bærekraft i tre hovedområder.

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer