Bærekraftig og klimanøytral

Vi tar sosiale, etiske og miljømessige hensyn, og vi har lønnsomhet.

Les rapport 2020 her

"Bærekraft i alle ledd og integrert i hele forretningen. Det er målet for NorgesGruppen. De verdiene vi skaper, skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for kundene våre, og for selskapet."

Bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter

"Bærekraft i alle ledd og integrert i hele forretningen. Det er målet for NorgesGruppen. De verdiene vi skaper, skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for kundene våre, og for selskapet." Bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter

Bærekraft i NorgesGruppen

NorgesGruppen ønsker å være en katalysator for gode samarbeid innen bærekraft i hele verdikjeden for mat. Vi har satt ambisiøse mål for vårt arbeid, og retter innsatsen for en bærekraftig fremtid der vi kan utrette mest. Våre kunder er blant annet opptatt av hvordan vi behandler våre ansatte, at vi reduserer matsvinn og plastemballasje i våre butikker, og at vi tar dyrevelferd på alvor. Vi har strukturert vårt arbeid med bærekraft i tre hovedområder; miljø & klima, sunnhet & folkehelse og mennesker & mangfold. 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan frem mot 2030 for myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv. Gjennom eget bærekraftsarbeid bidrar også NorgesGruppen til at verdenssamfunnet skal nå disse målene.

Hvert av våre innsatsområder korresponderer med ett eller flere av FNs bærekraftsmål, og du kan lese mer om hvilke mål vi jobber med, og hvor­dan vi bidrar til å nå dem, under omtalen av hvert område.

Vi har strukturert vårt arbeid med bærekraft i tre hovedområder.

Siste nytt om bærekraft

Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer