"Bærekraft i alle ledd og integrert i hele forretningen. Det er målet for NorgesGruppen. De verdiene vi skaper, skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for kundene våre, og for selskapet."

Bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter

"Bærekraft i alle ledd og integrert i hele forretningen. Det er målet for NorgesGruppen. De verdiene vi skaper, skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for kundene våre, og for selskapet." Bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter

Miljø, helse & mennesker

NorgesGruppen skal lede an i det grønne skiftet, styrke folkehelsen og tilby gode arbeidsmuligheter for alle. Vårt bærekraftsarbeid er tuftet på hovedområdene miljø, helse og mennesker. Vi har jobbet målrettet innen disse områdene i mange år, og bygger sten på sten for å bidra til en bærekraftig verdikjede for mat. Våre kunder er blant annet opptatt av hvordan vi behandler våre ansatte, at vi reduserer matsvinn og plastemballasje i våre butikker, og at vi tar dyrevelferd på alvor. Det er vårt ansvar, og vårt ønske, at vi leder an i denne utviklingen.

Vi har definert bærekraftsmål innen områdene «Miljø, helse & mennesker». Disse målene skal være en naturlig del av alt fra drift, produktutvikling og produksjon til forretningsutvikling, investeringer og HR. De skal hjelpe oss å navigere mot:

  • Klimanøytral drift i 2030
  • Sunnere og grønnere handel og handlekurv
  • En bærekraftig verdikjede
  • Et mangfoldig arbeidsliv

Gjennom vårt arbeid jobber vi for å utløse ny fornybar energi, redusere matsvinnet og utvikle løsninger for å benytte vårt matavfall. Produktsortimentet endres også i en sunnere og grønnere retning.

Vår bærekraftstrategi er laget i tråd med at stadig flere kunder ønsker veiledning om sunnere og grønnere og bærekraftige alternativer. Vi skal bidra til å styrke folkehelsen, tilby et mangfoldig arbeidsliv og skape en mer bærekraftig verdikjede. I 2021 etablerte vi derfor vårt bærekraftsfond HANDLE for å akselerere samarbeid om bærekraft i verdikjeden.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan frem mot 2030 for myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv. Gjennom eget bærekraftsarbeid bidrar også NorgesGruppen til at verdenssamfunnet skal nå disse målene. Hvert av våre innsatsområder korresponderer med ett eller flere av FNs bærekraftsmål, og du kan lese mer om hvilke mål vi jobber med, og hvor­dan vi bidrar til å nå dem, under omtalen av hvert område.

Vi har strukturert vårt arbeid med bærekraft i tre hovedområder.

Siste nytt om bærekraft

Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer