Tilbaketrekking av produkter

Tilbaketrekking av produkter

Dersom et produkt må trekkes fra markedet, er det viktig at kommunikasjonen mellom leverandør og NorgesGruppen er god. 


Her finner du NorgesGruppens varslingsplan, og våre kontaktpunkter.

For varer registrert i TradeSolution oppfordrer vi til å bruke det elektroniske skjemaet for innmelding av produktavvik som ligger i TradeSolution, ReCall. Portalen er utarbeidet i fellesskap mellom leverandører og dagligvarebransjen for å sikre tilstrekkelig produktinformasjon ved tilbaketrekkinger. 

Dersom du er i tvil om et produkt bør trekkes eller ikke fra markedet, bistår NorgesGruppens kvalitetsavdeling gjerne i denne vurderingsfasen. Vi utfører denne typen vurderinger flere ganger pr uke. Bruk kontaktpunktene i rutinen for produktberedskap.