Kvalitet og bærekraft

Kvalitet og bærekraft

Alle kunder av NorgesGruppens kjeder skal være trygge på at varene de handler gjennom oss overholder strenge krav til kvalitet, menneskerettigheter, miljø og dyrevelferd.

Alle leverandører til NorgesGruppen skal følge de lover og forskrifter som gjelder for sin virksomhet til enhver tid. Dette innebærer blant annet regelverk som ivaretar trygg mat, miljø, mennesker og dyr.

Uavhengig av fagområde; jo større dere er som leverandør, jo høyere krav og forventninger stiller vi til dere. Det samme gjelder om dere leverer en vare som innehar en spesielt høy risiko, så vil vi stille høyere krav til at dere som leverandør har kontroll med den enkelte risiko enn om dere leverer varer som ikke har spesielt høy risiko knyttet til seg.

Derfor er deres risikovurdering av egen produksjon og verdikjede viktig, slik at dere skal kunne iverksette nødvendige tiltak for å ha kontroll med risikoer.

I menyen til venstre finner dere informasjon og retningslinjer for trygg mat, miljø, mennesker og dyrevelferd.