Rapporter

Rapporter

I vårt rapportarkiv finner du våre års- og bærekraftsrapporter.

Klikk her for å lese års- og bærekraftsrapporten for 2023.

NorgesGruppen ASA har obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs. I henhold til obligasjonsreglene offentliggjøres delårsrapport for 1. halvår. 2. halvår er inkludert i Års- og bærekraftsrapport, som offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang. Se finansiell kalender for nærmere informasjon om datoer for offentliggjøring.

Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger publisert av International Accounting Standards Board (IASB) og fastsatt av EU.