NorgesGruppen vil bidra til folkehelsen ved å gjøre det lett å ta sunne valg for de godt over én million nordmenn som hver dag besøker våre butikker. Vi deler målene for norsk folkehelsepolitikk: En befolkning med høy levealder, god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.

Sunnere og grønnere handlekurv

Vi jobber for å selge stadig mer frukt, grønt, fisk, sjømat og grove kornprodukter, og samtidig redusere salt, sukker og mettet fett i vårt produktsortiment. Vi skal jobbe mot sosiale helseforskjeller på kosthold, og bidra til at det er enkelt å leve sunt med et forbruk som er bærekraftig over tid.

Verktøykassen vår handler i denne sammenhengen om hva vi selger, hvordan vi selger det og hvem vi samarbeider med. Dette legger føringene for hvordan vi utvikler våre egne merkevarer innen mat og drikke. Vi jobber systematisk med å redusere sukker og salt i hverdagsproduktene. Vi arbeider for å utvide sortimentet på fisk og fiskeprodukter, og tilbyr stadig flere produkter merket med Nøkkelhullet.

Vår rolle som dagligvareaktør gjør at vi kan bidra til å løse utfordringen som livsstils- og kostholdrelaterte sykdommer utgjør for både samfunnet og enkeltpersoner. Derfor har det betydning at vi jobber for å legge til rette for sunne og grønne valg, med de mulighetene som ligger i vår verktøykasse. Vi støtter opp om de norske kostholdsrådene med våre tiltak, samtidig som vi ser at dette er et arbeid som tar tid. 

Våre mål - sunnhet og folkehelse

Frukt og grønt
Mål 2020
+ 4 % pr år

Fire prosent vekst per år, totalt 22 prosent fra 2016.

Status 2020
+ 5,2 %

Sterk volumvekst for NorgesGruppen totalt. Delvis skyldes dette koronaeffekter ved at flere har spist mer mat hjemme. For grønnsaker alene er det en sterk volumvekst på 6,5 prosent. KIWI og MENY har høyest organisk vekst på grønnsaker i Norge i 2020. Totalt i måleperioden ligger vi noe bak målet.

Fisk og sjømat
Mål 2020
+ 3 % pr år

Tre prosent økning per år, totalt 16 prosent siden 2016.

Status 2020
+ 5,2 %

Sterk volumvekst for NorgesGruppen totalt, hvor vekst innen fryst fisk (10 %) bidrar sterkt til den totale volumveksten. Dette er i hovedsak koronaeffekter ved at flere har spist mer mat hjemme. Fersk fisk og skalldyr har også god vekst på 3,6 prosent. Store satsinger som MENY Fisketirsdag, Ukens sunnere middag, Helgens skalldyrdestinasjon samt KIWIs Sunnhetslotteri bidrar til den gode veksten. MENY har vunnet Helse- og omsorgsdepartementets utmerkelse for sunnere markedsføring. Totalt i måleperioden ligger vi bak målet.

Grove brød
Mål 2020
> 52 %

Vektet snitt

Status 2020
54,5 %

Grovhetsgraden for 2020 viser svært positiv utvikling med 54,5 prosent og er godt foran målet. MENY og KIWI driver fremgangen innen salg av grovt brød. Tiltak som har bidratt: lansering av «Våre groveste» der samtlige brød har over 80 prosent grovhet, United Bakeries lansering av grovere varianter, og kampanjer på ekstra grove brød hos MENY og SPAR med Hverdagsgrovt til 10 kroner. Betydningen av at sunnhet blir vektlagt i kampanjestrategier er stor.

Nøkkelhull
Mål 2020
> 20 %

Status 2020
20,8 %

Svært god utvikling, og med en nøkkelhullsandel på 20,8 prosent for NorgesGruppen ligger vi foran målet for 2020. Nøkkelhullet er viktig, og har en sterk posisjon i Norge.

Salt
Mål 2020
- 3,7 % pr år

Redusere 3,7 prosent per år, totalt 20 prosent.

Status 2020
+ 9,9 %

Sterk vekst drevet av økte volumer på grunn av koronapandemien, grensehandel og restaurantmåltider som er flyttet til dagligvare og mer matlaging hjemme. Økning i innkjøp av rent salt representerer den største økningen. Ligger bak mål for 2020.

Sukker
Mål 2020
- 2 % pr år

Redusere to prosent per år, totalt 10 prosent siden 2016.

Status 2020
+ 10,8 %

Sukker var per mars 2020 redusert med 10 prosent, som målsatt. Totalt for 2020 sterk vekst, drevet av økt salgsvolum på grunn av koronapandemien og grensehandel som er flyttet til dagligvare. Brus og energidrikk, sukker og sjokolade bidrar mest til økningen. Totalt for strategiperioden er målet nådd.

Mettet fett
Mål 2020
- 1 % pr år

Totalt fem prosent reduksjon siden 2016.

Status 2020
+ 9,1 %

Sterk vekst drevet av økte salgsvolum på grunn av koronapandemien, grensehandel og restaurantmåltider som er flyttet til dagligvare og mer matlaging hjemme. Ost, smør og margarin, ferskt kjøtt inkludert bacon, fersk ferdigmat inkludert pølser og spekemat, bidrar mest til økningen, i denne rekkefølgen. Langt bak mål for 2020.

Produktberedskap
Mål 2020
100 %

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen 2 timer.

Status 2020
95 %

I 2020 hadde vi 45 røde saker, som er en økning på 18 prosent fra 2019. Alle saker gjennomføres iht. lovkrav og bransjestandard. Målet om 100 prosent videreføres i neste strategiperiode, og krever enda tettere oppfølging av hver enkelt sak.

Vi ser en positiv trend innen de bærekraftmålene NorgesGruppen har definert på helseområdet. Handlekurvene i våre butikker fylles med stadig sunnere matvarer enn tidligere. Kundene ønsker å kunne velge sunne, gode alternativer, og samtidig begrense inntaket av «nei»-mat. 

Kostholdstiltak må alltid balanseres med behovet for økonomisk bærekraft. Samtidig ser vi at slike tiltak ofte er økonomisk bærekraftige. NorgesGruppens butikkjede KIWI er et godt eksempel på hvordan ektefølt satsing på sunnhet også fører til økonomisk vekst.

Vi ser en positiv trend i salg og konsum av fisk, sjømat, frukt og grønt, grove brød og nøkkelhullsprodukter – og samtidig en nedgang i sukker, salt og mettet fett.

Denne trenden er ikke resultatet av enkeltstående stunts, men av mange, små endringer over tid. På sidene under kan du lese om hvordan vi jobber med helse ut fra tre fokusområder ("Hva", "Hvordan" og "Med hvem"), og i tillegg se hvordan vi gjennom ulike tiltak har økt salget av #merav-produkter, og redusert tilsvarende av #mindreav-produkter. 

Trumf-appen gir innsikt i kosthold

Nå kan NorgesGruppens kunder få innsikt i kostholdet sitt gjennom kostholdsinnsikten i Trumf-appen. Tjenesten trekker data fra kundens Trumf-kjøp og kobler det sammen med næringsinnholdet på varene i handlekurven, basert på innholdet som er oppgitt fra leverandøren. På denne måten får kundene presentert en oversikt over kostholdet sitt basert på kjøp av mat og drikke hos KIWI, MENY, SPAR, Joker, Jacob's, CC Mat og Nærbutikken gjennom Trumf-medlemskapet.

Trumf gir ingen råd om kosthold, men henviser til råd og mengdeanbefalinger gitt av Helsedirektoratet. Informasjonen sammenstilles og presenteres for kunden når de velger å aktivere tjenesten, men lagres ikke og benyttes ikke til andre formål.


 I disse rapportene finner du mer relevant informasjon


Denne rapporten
 viser NorgesGruppens arbeid med å redusere sukker har i perioden 2015-2018.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av frukt og grønt har økt i perioden 2012-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av grove brød har økt i perioden 2014-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Rapporten Mulighetsrommet gir en oppsummering av forskning om hvordan dagligvare, restauranter og skoler kan ta i bruk situasjonsbestemte virkemidler til å påvirke forbrukere til å velge sunnere.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Siste nytt om bærekraft

Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer
Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter