NorgesGruppen vil bidra til folkehelsen ved å gjøre det lett å ta sunne valg for de godt over én million nordmenn som hver dag besøker våre butikker. Vi deler målene for norsk folkehelsepolitikk: En befolkning med høy levealder, god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.

Sunnere og grønnere handlekurv

Vi jobber for å tilby en sunnere og grønnere handlekurv. Vi skal selge mer frukt, grønt, fisk, sjømat og grove kornprodukter, og samtidig redusere salt, sukker og mettet fett i vårt produktsortiment. Vi skal jobbe mot sosiale helseforskjeller på kosthold, og bidra til at det er enkelt å leve sunt med et forbruk som er bærekraftig over tid.

Verktøykassen vår handler om hva vi selger, hvordan vi selger det og hvem vi samarbeider med. Dette legger føringene for hvordan vi utvikler våre egne merkevarer innen mat og drikke. Vi jobber systematisk med å redusere sukker og salt i hverdagsproduktene. Vi arbeider for å utvide sortimentet på fisk og fiskeprodukter, og tilbyr stadig flere produkter merket med Nøkkelhullet.

Vår rolle som dagligvareaktør gjør at vi kan bidra til å løse utfordringen som livsstils- og kostholdrelaterte sykdommer utgjør for både samfunnet og enkeltpersoner. Derfor har det betydning at vi jobber for å legge til rette for sunne og grønne valg, med de mulighetene som ligger i vår verktøykasse. Vi støtter opp om de norske kostholdsrådene med våre tiltak, samtidig som vi ser at dette er et arbeid som tar tid. 

Våre mål og resultater: Helse

Frukt og grønt
Mål 2025
25,3 %

Volumandel av solgte matvarer (vekt)

Status 2022
23,9 %

Andelen frukt og grønt i handlekurven fortsatte å øke i 2022, selv med nedgang i salg av dagligvarer etter pandemien. Vi solgte mer frukt og grønt i 2022 enn vi gjorde i 2019. Salget av frukt og grønt har økt forsiktig år for år, men må øke raskere de neste tre årene om vi skal nå målet.

Fisk og sjømat
Mål 2025
2,96 %

Volumandel av solgte matvarer (vekt)

Status 2022
2,67 %

Andel fisk og sjømat i handlekurven gikk ned i 2022, til tross for stor innsats og gode aktiviteter som Fisketirsdag, Ukens sunnere middag og sushisatsing i MENY. I KIWI bidro fiskekampanjer til å rekruttere nye forbrukere av fisk og sjømat. Også SPAR gjennomførte flere kampanjer innen fryst fisk og fiskemat. Store prisøkninger ga betydelig volumnedgangfor både fersk og fryst fisk og sjømat i 2022, og volumomsetningen var lavere enn i 2019.

Grovt brød
Mål 2025
60 %

Gjennomsnittlig grovhetsgrad i ferske brød

Status 2022
56,7 %

Brødene vi selger blir stadig grovere, takket være utvikling av grovere sortiment, god eksponering, kampanjer og aktiviteter. Samlet sett gikk imidlertid brødmarkedet tilbake med 4,8 prosent (Nielsen). KIWI opplevde en volumnedgang på 1,2 prosent i 2022 totalt sett, men solgte 5 prosent mer brød fra uke 38 og ut året. Blant de øvrige kjedene i NorgesGruppen var volumnedgangen omtrent den samme som i brødmarkedet generelt.

Nøkkelhull
Mål 2025
22,5 %

Verdiandel i relevante varegrupper (der det er mulig å velge nøkkelhull)

Status 2022
21,2 %

Salget av produkter med Nøkkelhullet har gått i riktig retning hvert år siden 2019. Samarbeid med leverandører gir motivasjon til å tilpasse resepter, og nøkkelhullprodukter blir tydelig promotert i kundeaviser og i netthandel.

Salt
Mål 2025
1,69 %

Volumandel av solgte matvarer med salt (vekt)

Status 2022
1,78 %

Volumandelen salt har vært omtrent uendret siden 2020. Mange leverandører jobber kontinuerlig for å holde saltinnholdet under grensene satt i det nasjonale samarbeidet om saltreduksjon (Saltpartnerskapet), men dette gir dessverre ikke store utslag i målingene. I Saltpartnerskapet er det særlig to områder som trekkes frem som viktige å jobbe med videre: forbrukeradferd og kompetanse knyttet til saltreduksjon, inkludert bruk av salterstattere.

Sukker
Mål 2025
11,9 %

Volumandel av solgte matvarer med sukker (vekt)

Status 2022
12,3 %

I 2022 gikk volumandelen sukker i de aktuelle varegruppene ned til 12,3 prosent, en reduksjon på 6,1 prosent fra 2020. Drikke bidro mest. Andelen sukkerfri brus endte på 63,7 prosent i 2022. Innen yoghurt gikk sukkerandelen ned, fordi flere forbrukere valgte yoghurt med mindre eller uten tilsatt sukker.

Mettet fett
Mål 2025
5,44 %

Volumandel av solgte matvarer med mettet fett (vekt)

Status 2022
5,64 %

Volumandelen mettet fett har vist nedgang siden 2020, og endte på 5,64 prosent i de relevante varegruppene i 2022. Innen meieriprodukter jobbes det både med små «umerkelige» reduksjoner av fettinnholdet og varianter med betydelig lavere fettinnhold.

Produktberedskap
Mål 2025
100 %

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen to timer

Status 2022
94 %

Gjennomføringen av rød beredskap ligger fortsatt under målsettingen. I 2022 reviderte vi derfor konsernets retningslinjer for produktberedskap, tydeliggjorde ansvarsforhold og gjennomgikk retningslinjene med ansvarlige ledere.

Avgrensning og omfang

NorgesGruppen har utviklet nye måltall for området helse som betyr at vi oppgir resultatene i andel, men ambisjonsnivået er det samme. Hensikten med de nye måltallene er å gi et enklere og bedre bilde av utviklingen.

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

  • Måltallene gjelder varer solgt i KIWI, MENY, SPAR og Joker, i både egeneide og kjøpmannseide butikker.
  • Måltallene for produktberedskap gjelder alle virksomheter i NorgesGruppen, både
    egeneid og kjøpmannseid.
  • Måltallene for frukt og grønt gjelder andelen fersk, frossen og hermetisk frukt og grønt, unntatt potet, av alle varegrupper unntatt drikke, non-food og tobakk.
  • Måltallene for fisk og sjømat gjelder andelen fersk, frossen og hermetisk fisk og sjømat av alle varegrupper unntatt drikke, non-food og tobakk.
  • Måltallene for sukker gjelder relevante varegrupper innen tørrvarer (kjeks, pålegg, bakevarer m.m.), kiosk, drikke, meieri og desserter (is).
  • Måltallene for mettet fett gjelder relevante varegrupper innen meieri, kiosk, ferdigmat, kjøtt, bakeri, dypfryst og tørrvarer.
  • Måltallene for salt gjelder relevante varegrupper innen tørrvarer (supper, sauser m.m.), ferdigmat, kiosk, kjøtt, fisk, meieri og bakevarer.

 

Trumf-appen gir innsikt i kosthold

Nå kan NorgesGruppens kunder få innsikt i kostholdet sitt gjennom kostholdsinnsikten i Trumf-appen. Tjenesten trekker data fra kundens Trumf-kjøp og kobler det sammen med næringsinnholdet på varene i handlekurven, basert på innholdet som er oppgitt fra leverandøren. På denne måten får kundene presentert en oversikt over kostholdet sitt basert på kjøp av mat og drikke hos KIWI, MENY, SPAR, Joker, Jacob's, CC Mat og Nærbutikken gjennom Trumf-medlemskapet.

Trumf gir ingen råd om kosthold, men henviser til råd og mengdeanbefalinger gitt av Helsedirektoratet. Informasjonen sammenstilles og presenteres for kunden når de velger å aktivere tjenesten, men lagres ikke og benyttes ikke til andre formål.

 

Relevante bærekraftsmål fra FN

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter