NorgesGruppen vil bidra til folkehelsen ved å gjøre det lett å ta sunne valg for de godt over én million nordmenn som hver dag besøker våre butikker. Vi deler målene for norsk folkehelsepolitikk: En befolkning med høy levealder, god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.

Sunnere og grønnere handlekurv

Vi jobber for å tilby en sunnere og grønnere handlekurv. Vi skal selge mer frukt, grønt, fisk, sjømat og grove kornprodukter, og samtidig redusere salt, sukker og mettet fett i vårt produktsortiment. Vi skal jobbe mot sosiale helseforskjeller på kosthold, og bidra til at det er enkelt å leve sunt med et forbruk som er bærekraftig over tid.

Verktøykassen vår handler om hva vi selger, hvordan vi selger det og hvem vi samarbeider med. Dette legger føringene for hvordan vi utvikler våre egne merkevarer innen mat og drikke. Vi jobber systematisk med å redusere sukker og salt i hverdagsproduktene. Vi arbeider for å utvide sortimentet på fisk og fiskeprodukter, og tilbyr stadig flere produkter merket med Nøkkelhullet. 

Vår rolle som dagligvareaktør gjør at vi kan bidra til å løse utfordringen som livsstils- og kostholdrelaterte sykdommer utgjør for både samfunnet og enkeltpersoner. Derfor har det betydning at vi jobber for å legge til rette for sunne og grønne valg, med de mulighetene som ligger i vår verktøykasse. Vi støtter opp om de norske kostholdsrådene med våre tiltak, samtidig som vi ser at dette er et arbeid som tar tid. 

Våre mål og resultater: Helse

Frukt og grønt
Mål 2025
25,7 %

Volumandel av solgte matvarer (vekt)

Status 2023
23,2 %

Store prisøkninger og leveringsutfordringer etter ekstremvær i deler av Europa og Afrika reduserte salget av bær. Tiltak som «Grønnsaksonsdag» i MENY, 15 prosent rabatt i KIWI PLUSS og gode tilbud i SPAR og Joker bidro til å holde salget av fersk frukt og grønnsaker tilnærmet stabilt.

Fisk og sjømat
Mål 2025
3,19 %

Volumandel av solgte matvarer (vekt)

Status 2023
2,96 %

Salg av fisk og sjømat økte i 2023, til tross for høye priser. Satsing på bearbeidede produkter økte salget av for eksempel fiskekaker og fiskeburgere. Også fryst fisk økte betydelig. KIWI lyktes med kampanjer og momskutt på fisk, MENY videreførte «Fisketirsdag» og andre gode tilbud, og SPAR kjørte kampanjer med 40 prosent priskutt på ulike fiskeprodukter.

Grovt brød
Mål 2025
60 %

Gjennomsnittlig grovhetsgrad i ferske brød

Status 2023
53,6 %

Grovhetsgraden for brød gikk noe ned. Det ble jobbet godt med pris og kampanjer, men økt salg av fine og halvgrove brød trakk resultatet ned. Kampanjetrykk og grove brød med god smak til riktig pris blir viktig for å øke grovhetsgraden ytterligere.

Nøkkelhull
Mål 2025
22,5 %

Verdiandel i relevante varegrupper (der det er mulig å velge nøkkelhull)

Status 2023
22,5 %

Verdiandelen for Nøkkelhullet var stabil, men viste en svakt negativ trend. KIWIs prislås var en viktig og populær kampanje i 2023. Over halvparten av de 100 produktene med prislås er nøkkelhullvarer. Nøkkelhullvarer ble også tydelig vist i kundeaviser og i netthandel.

Salt
Mål 2025
1,69 %

Volumandel av solgte matvarer med salt (vekt)

Status 2022
1,70 %

De små reduksjonene gir også resultater innen salt. Det er gjort flere tiltak i produktkategorier som ferdigretter, brød, kjøttprodukter og snacks, og vi erfarer at mange leverandører jobber kontinuerlig for å holde saltinnholdet under grensene satt i det nasjonale samarbeidet om saltreduksjon (Saltpartnerskapet). KIWIs prislås på sunnere varer har gitt god effekt på salg av produkter med mindre mettet fett og salt.

Sukker
Mål 2025
11,9 %

Volumandel av solgte matvarer med sukker (vekt)

Status 2023
12,2 %

Drikke bidrar fortsatt med betydelig nedgang i sukker. I 2023 økte andelen sukkerfri brus og energidrikker. Salget av smågodt økte i 2023. Samtidig gikk salget av pastiller med lavere sukkerinnhold tilbake. Dette bidro til å utligne sukkernedgangen fra drikke og ga totalt sett en svak økning i varegrupper med tilsatt sukker.

Mettet fett
Mål 2025
5,40 %

Volumandel av solgte matvarer med mettet fett (vekt)

Status 2023
5,60 %

I flere produktkategorier ser vi resultater av små reduksjoner i fettinnhold. Dette gjelder spesielt ost, men det er også gjort tiltak innenfor eksempel konsummelk og snacks. Samtidig ser vi en dreining mot økt salg av fetere varianter konsummelk.

Produktberedskap
Mål 2025
100 %

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen to timer

Status 2022
96,3 %

I 2023 så vi effekter av arbeid vi gjorde året før, da vi reviderte konsernets retningslinjer for produktberedskap. Da ble ansvarsforholdet tydeliggjort og retningslinjene gjennomgått med ansvarlige ledere. Resultatet i 2023 ble en økning fra 94 til 96,3 prosent i gjennomføring av rød beredskap.

Avgrensning og omfang

NorgesGruppen har utviklet nye måltall for området helse som betyr at vi oppgir resultatene i andel, men ambisjonsnivået er det samme. Hensikten med de nye måltallene er å gi et enklere og bedre bilde av utviklingen.

Vi rapporterer åpent og ærlig om bærekraftsresultatene av vårt arbeid. Symbolene i rødt, gult og grønt skal vise hvordan vi ligger an til å nå målene vi har satt for 2025. Symbolet må ses i sammenheng med forklaringen i kolonnen ettersom hver prosess er unik.

  • Måltallene gjelder varer solgt i KIWI, MENY, SPAR og Joker, i både egeneide og kjøpmannseide butikker.
  • Måltallene for produktberedskap gjelder alle virksomheter i NorgesGruppen, både
    egeneid og kjøpmannseid.
  • Måltallene for frukt og grønt gjelder andelen fersk, frossen og hermetisk frukt og grønt, unntatt potet, av alle varegrupper unntatt drikke, non-food og tobakk.
  • Måltallene for fisk og sjømat gjelder andelen fersk, frossen og hermetisk fisk og sjømat av alle varegrupper unntatt drikke, non-food og tobakk.
  • Måltallene for sukker gjelder relevante varegrupper innen tørrvarer (kjeks, pålegg, bakevarer m.m.), kiosk, drikke, meieri og desserter (is).
  • Måltallene for mettet fett gjelder relevante varegrupper innen meieri, kiosk, ferdigmat, kjøtt, bakeri, dypfryst og tørrvarer.
  • Måltallene for salt gjelder relevante varegrupper innen tørrvarer (supper, sauser m.m.), ferdigmat, kiosk, kjøtt, fisk, meieri og bakevarer.

 

Trumf-appen gir innsikt i kosthold

Nå kan NorgesGruppens kunder få innsikt i kostholdet sitt gjennom kostholdsinnsikten i Trumf-appen. Tjenesten trekker data fra kundens Trumf-kjøp og kobler det sammen med næringsinnholdet på varene i handlekurven, basert på innholdet som er oppgitt fra leverandøren. På denne måten får kundene presentert en oversikt over kostholdet sitt basert på kjøp av mat og drikke hos KIWI, MENY, SPAR, Joker, Jacob's, CC Mat og Nærbutikken gjennom Trumf-medlemskapet.

Trumf gir ingen råd om kosthold, men henviser til råd og mengdeanbefalinger gitt av Helsedirektoratet. Informasjonen sammenstilles og presenteres for kunden når de velger å aktivere tjenesten, men lagres ikke og benyttes ikke til andre formål.

 

Relevante bærekraftsmål fra FN

Siste nytt om bærekraft

Nordens mest miljøvennlige industribygg
Nordens mest miljøvennlige industribygg

ASKO OSLOFJORD mottar høyest mulig miljømerking BREEAM-NOR Outstanding fra Grønn byggallianse som første industribygg i Norden.

Les mer
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter