Samarbeidspartnere

NorgesGruppen har høye ambisjoner for vårt bærekraftarbeid, men vi når dem ikke alene. Helt i tråd med en av våre kjerneverdier – å være samarbeidsorientert – jobber vi derfor med både verdikjeden (produsenter, leverandører og kjøpmenn) og ulike organisasjoner for at vi sammen kan nå våre ambisjoner.

 

Vår aller viktigste samarbeidspartner er kunden, derfor gjennomfører vi regelmessig en undersøkelse for å se hva kundene synes er de viktigste bærekraftområdene. Miljørelaterte utfordringer, som å kaste mindre mat og å redusere og erstatte unødvendig emballasje på produktene vi selger, kommer høyt opp på listen. Bærekraftig ressursbruk, som bærekraftig fiske og god dyrevelferd, er andre områder kundene er opptatt av.

Disse områdene er derfor blant fokusområdene for vårt bærekraftarbeid. Gjennom samarbeid med hele verdikjeden – produsenter, leverandører og kjøpmenn – organisasjoner og andre partnere søker vi å finne løsninger som skal gjøre vår virksomhet stadig mer bærekraftig, både på disse og andre områder.

Eksempel på et av våre samarbeid: Naturvernforbundet

NorgesGruppen og Naturvernforbundet har samarbeidet om kunnskapsdeling, faglige avklaringer og informasjonsutveksling helt siden 2007.

– Det er veldig gøy å jobbe med et selskap som er en så proaktiv aktør på klimafronten. Dere var tidlig ute med enøk-tiltak i butikk, dere fører an i satsingen på solceller og dere prøver å få til fossilfri transport. Dessuten har dere eiere som tør å utfordre og dere tør å si at dere vil noe. Det betyr mye for Naturvernforbundet, sa Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, da avtalen ble forlenget i 2019.

– Vi trenger å bli utfordret, få kunnskap og se ting med nye øyne. I vår bransje står vi overfor en rekke dilemmaer når det kommer til bærekraftig utvikling, og vi må sørge for at vi har fremdrift selv om vi ikke alltid har fasitsvaret. Da er det å dele kunnskap sentralt. Derfor er samarbeidet med Naturvernforbundet så viktig, sa NorgesGruppens konsernsjef Runar Hollevik ved samme anledning.

Samarbeidet har som overordnet mål at vi sammen skal jobbe for gode miljøløsninger, særlig på områder der vi har sammenfallende målsetninger. Eksempler på det er

*  redusert avfall og forsøpling

* økt gjenvinning, resirkulering og sirkulærøkonomi

* redusert miljøbelastningen i verdikjeden for forbrukerprodukter

* investeringer og prosjekter knyttet til fornybar energi

Her kan du lese mer om noen av våre strategiske samarbeid.