Vil du være med og skape fremtidsrettede IT-løsninger?

NorgesGruppen utvikler og drifter fremtidsrettede IT-løsninger slik at maten kommer frem til butikker, sykehus og barnehager. Over hele landet.
28. april 2023

Som ansatt på IT vil du få muligheten til å utvikle og levere komplette IT-løsninger til hele verdikjeden i NorgesGruppen. Du vil bli en del av et team som bidrar med å identifisere og forstå dagens og fremtidige behov. NorgesGruppen er en IT-intensiv virksomhet, der du som teknolog kan få være med på å skape fremtidens varehandel. 

Du vil komme inn i et tverrfaglig miljø med over 220 egne ansatte. Vi er en spennende arbeidsplass med dyktige fagmiljøer innenfor blant annet systemutvikling, integrasjon, analyse og infrastruktur - både i utvikling og operativ drift. Ny teknologi gir oss mange muligheter til å forbedre varestrømmen fra jord til bord og avanserte algoritmer og maskinlæring står sentralt i dette arbeidet. 

Fremtidsrettet, Arbeidsglede, Profesjonell og Brukerorientert
Hos oss vil du ta del av et miljø som er preget av fire kjerneverdier; Fremtidsrettet, Arbeidsglede, Profesjonell og Brukerorientert. Disse verdiene skal kjennetegne oss i alt vi gjør, både internt og eksternt. Vi ønsker å ta vare på og videreutvikle våre medarbeidere. Vi er stolte av å ha et godt arbeidsmiljø, og dette, sammen med den brede fagkompetansen, gjør oss i stand til å lykkes.

Sulten på en spennende jobb?
For at vi skal nå våre mål er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere med på laget, og vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere til vårt team! Vi dekker hele bredden fra seniorer med lang erfaring, til studenter som er på jakt etter Summer Internship, graduate-program, eller muligheten til å skrive masteroppgave i samarbeid med oss. 

Vi søker seniorer og nyutdannede innen applikasjonsutvikling, arkitektur, IT-drift og support, infrastruktur, sikkerhet, integrasjon, prosjektledelse, forretning og IT.

 

The "Food for technology specialists" film with English subtitles is available here

NG IT Banan.jpg