NorgesGruppen ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv for alle, både egne ansatte og ansatte i leverandørkjeden vi samarbeider med. Vi tilbyr blant annet lærlingeprogrammer og arbeidstreningsplasser. Vi følger opp arbeidsforhold hos våre leverandører, og bidrar til lokale arbeidsplasser i hele landet blant annet gjennom vår satsing på lokalmat.

Mennesker

Som en av Norges største private arbeidsgivere, er vi også en stor aktør innen lærlingplasser og arbeidstreningsplasser. Vi har tydelige mål innen likestilling, og vi ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv i hele verdikjeden for mat. Se mål og resultater i tabellen nedenfor.

NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte og de arbeidstakerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø. NorgesGruppen har butikker og lagre over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting og å muligheten til å fremme et bærekraftig landbruk.

Våre resultater - mennesker og mangfold

Lærlinger
Mål 2020
500

Minimum 500 løpende lærlingekontrakter årlig

Status 2020
545

Antallet lærlingplasser økte innen alle områder. Det er fokus på kvalitet, oppfølging og gode lærlingsamlinger, som i 2020 har vært mest digitale. Godt samarbeid om viktige ressurser med ulike opplæringskontorer.

Arbeidstreningsplasser
Mål 2020
1100

Minimum 1100 arbeidstreningsplasser årlig

Status 2020
938

Antallet har gått ned, men vil naturlig variere. Etterspørsel etter arbeidstreningsplasser ble noe redusert grunnet smitteverntiltak. Det er fortsatt sterkt fokus på å tilby gode arbeidstreningsplasser.

Kjønnsbalanse
Mål 2020
40%-60%

Det skal være minimum 40% av hvert kjønn i alle deler av virksomhetne

Status 2020
50,6 % kvinner og 49,4 % menn

Totalt har NorgesGruppen god kjønnsbalanse, men det er for stor variasjon mellom de ulike delene av virksomheten. I 2020 var det 42 % kvinnelige kjøpmenn og butikksjefer, og 58 % menn. Blant topp- og mellomledere var 73 % menn og 27 % kvinner.

Lokalmat
Mål 2020
2-5 % mer enn totalmarkedet

Årlig mervekst i lokalmat skal være 2-5 prosent høyere enn totalveksten i NorgesGruppen.

Status 2020
0,1 %

Lokalmat i NorgesGruppen vokser med 18,4 prosent i 2020, og i MENY med hele 21,6 prosent. Dette er vi veldig godt fornøyd med, til tross for at det er under målsatt vekst. Den ekstraordinære markedsveksten er drevet av koronapandemien, som også gir spesielt høy vekst innen typiske grensehandelsvarer. Strategiperioden sett under ett er målet for lokalmat overoppfylt.

Norske landbruksvarer
Mål 2020
Økt norsk produksjon

Økt produksjon og omsetning av norske landbruksvarer, spesielt innenfor frukt og grønt og i varegrupper der det i dag er for lite varer.

Status 2020
9,1 %

Nesten all frukt og grønt som ble planlagt og produsert i 2020, ble omsatt i butikk på grunn av koronapandemien. Norske grønnsaker økte med ca. 10 prosent i volum i 2020. Bær og frukt gikk ned pga. svært dårlig avling. På poteter har vi en klart stigende trend på norskandel.

Leverandøroppfølging
Mål 2020
100%

Oppfølging mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Status 2020
100 %

Totalt i strategiperioden 2015–2020 har vi risikovurdert ca. 1 000 unike leverandører. Mange er fulgt opp med ulike tiltak knyttet til ett eller flere tema, og ved utgangen av 2020 hadde vi 782 godkjente merkevareleverandører som vi vil fortsette å følge opp i tråd med våre rutiner. I tillegg har vi risikovurdert 520 matprodusenter og 118 nonfoodprodusenter som leverer til våre egne merkevarer.

Relevante bærekraftsmål fra FN 

Utvalgte tema innen området mennesker

Siste nytt om bærekraft

Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer
Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter