Lokalmat

Lokalmat

I NorgesGruppen samarbeider vi med en lang rekke produsenter og leverandører, alt fra store merkevareleverandører til flere hundre små produsenter av lokalmat. Lokale produkter er viktige for både kundene våre og oss selv, og vil fortsette å være et satsingsområde i tiden som kommer.

 

Å støtte opp om lokalmatprodusenter er for oss en måte å bidra til å styrke matnasjonen Norge. Disse produsentene betyr lokale arbeidsplasser og bedre ressursutnyttelse, samtidig som de ofte er representanter for bærekraftig matproduksjon. Lokalmatproduksjon er riktignok ikke automatisk mer bærekraftig enn storskala matproduksjon, men det er enighet om at lokalmatprodusentene i sum representerer en bærekraftig utvikling. Dette er det flere grunner til, noen ser du her:

God ressursutnyttelse

Lokalmatprodusentene bruker som regel kortreiste ingredienser, det gjør at lokale ressurser utnyttes. I tillegg er produksjonen ofte naturlig, og med redusert risiko for rovdrift på naturen.

Lokale arbeidsplasser og produksjonsmetoder

Lokalmatprodusentene skaper lokale arbeidsplasser, og er viktige bidragsytere i lokalsamfunn rundt om i Norge. Mange av dem bruker blant annet tradisjonelle håndverksmetoder, og har gårdsutsalg eller besøkssenter, som ofte gir flere arbeidsplasser.

Lokalmat i vekst

De siste årene har merveksten i lokalmat vært større enn NorgesGruppens totale vekst. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med å tilby varer fra lokale produsenter i NorgesGruppen

Mangfold ivaretas

Konvensjonelt jordbruk velger ofte arter der avlingen modnes samtidig, og som tåler innhøstingsutstyr, pakking og transport. Lokalprodusenter trenger ikke i samme grad å ta disse hensynene, siden deres produkter ikke masseproduseres for storsalg, eller skal fraktes like langt. De kan dyrke varianter som er lite brukt, og dyrker gjerne flere varianter for å forlenge innhøstingen. I sum bidrar dette til økt mangfold – genetisk og biologisk, i smaker og farger.

Kompromissløst verdidrevne

Mange lokalmatprodusenter er gründere og bønder som lever tett på naturen. I tillegg til matopplevelser og norsk matkultur, er de ofte opptatt av temaer som naturvern, jordforvaltning, dyrevelferd, ressursutnyttelse og matsvinn. Siden produsentene gjerne driver i mindre skala og har kontroll på hele verdikjeden, kan de være kompromissløse på sine hjertesaker, samtidig som de kan drive aktiv produktutvikling og innovasjon.

Lokale produkter – MENYs matskatter

Lokalmat, regionalmat, kortreist mat, gårdsmat – kjært barn har mange navn. MENY, et av NorgesGruppens profilhus, har valgt å sammenfatte alle disse under det velklingende navnet Matskatter.

MENYs satsing på matskatter startet i 2011. Da reiste dagligvarekjedens kokker landet rundt på jakt etter lokalmatprodukter. De fant hundrevis av historier om bønder og produsenter som jobbet i mindre skala med lokale råvarer og kortreiste ingredienser. Mange av dem benyttet også bærekraftige produksjonsmetoder, med fokus på dyrevelferd. Produktene – med sine smaker og kvaliteter – hadde en unik identitet.

MENY har på få år tredoblet omsetningen av lokalmat, og i 2019 leverte mer enn 450 små- og mellomstore leverandører over 2 500 ulike produkter til MENY. Kjeden støtter produsentene med kunnskap og tett oppfølging, og sørger for at produktene får synlighet i markedsføring og butikk. Årlig deler kjeden også ut stipender som vektlegger innovasjon og bærekraft.

Her kan du lese mer om MENYs matskatter

 

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.