Fakta om dagligvare

Fakta om dagligvare

Hvert år gjennomføres det innkjøpsforhandlinger mellom NorgesGruppen og de største leverandørene. Les mer om forhandlinger og andre drivkrefter i matmarkedet her.

Forhandlinger
NorgesGruppen ønsker gjennom forhandlingene å sikre det mest spennende og attraktive sortimentet i markedet til lavest mulig innkjøpspris. 

Menneskene
Medarbeiderne er nøkkelen til gode handleopplevelser, lønnsomhet og bærekraft. NorgesGruppen er en av landets største private arbeidsgivere. 

Konkurranse og marked for dagligvarer i Norge
Matmarkedet i Norge er på ca. 300 mrd. kroner. Av dette står tradisjonelle dagligvarebutikker for ca. 60 prosent.

Marked og trender
Sterke trender i samfunnet påvirker også vår bransje. Endringer i demografien, klimaendringenes påvirkning på matproduksjonen, økt grad av digitalisering og sterk bransjeglidning er noen av driverne. Vi jobber for å møte disse på en best mulig måte.

ASKO Fornybar
Vi arbeider med energieffektivisering og produksjon av ny, ren energi. Vi fokuserer på alle former for fornybar energi — sol, vann og vind — og prioriterer de til enhver tid mest bærekraftige alternativene.

Matsvinn
NorgesGruppen mener dette er økonomisk, miljømessig og etisk sett høyt problematisk og har derfor jobbet i flere år med å motvirke matsvinn i sin egen virksomhet og verdikjede

Langsiktig norsk eierskap
Eierskapet i NorgesGruppen sikrer langsiktig forvaltning av verdier og tillater
at det investeres i et langt tidsperspektiv. Det kommer både by, bygd, miljø og mennesker i Norge til gode. 

Lokalmat
Det har blitt viktigere for norske forbrukere å vite mer om matens historie og opprinnelse. Ved å satse på varer fra mindre leverandører med lokal forankring møter NorgesGruppen dette forbrukerbehovet. Samtidig hjelper dette små produsenter med å øke inntjeningen og opprettholde lokale arbeidsplasser.

Pris
Pris er blant de viktigste kriteriene når nordmenn velger butikk å handle dagligvarer i. Det er først og fremst pris fra leverandør og konkurransen i markedet som bestemmer prisene i butikk og hvordan de endres. 

Miljø
Klimaendringer er et stort og voksende samfunnsproblem. For NorgesGruppen er det viktig å bidra til å kutte utslippene av klimagasser. 

Plast
NorgesGruppen har satt ambisiøse mål for å redusere miljøbelastningene knyttet til forbruk og kasting av plast. Her presenterer vi hovedpunktene i konsernets plaststrategi.  


Effektiv distribusjon
Effektiv distribusjon av dagligvarer er viktig for samfunnet. Lavere enhetskostnader demper prisveksten, og samtidig nyter både engroskunder og forbrukere godt av hyppige leveranser, bredere sortiment og bedre holdbarhet.  Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter