Fakta om dagligvare

Fakta om dagligvare

Her kan du lese mer om det norske markedet for matvarehandel, som representerer en stor og viktig næring i landet.

Konkurranse og marked for dagligvarer i Norge
Matmarkedet i Norge er på ca. 296 mrd. kroner. Av dette står dagligvarebutikker for ca. 176 mrd. kroner.

Langsiktig norsk eierskap
Eierskapet i NorgesGruppen sikrer langsiktig forvaltning av verdier og tillater
at det investeres i et langt tidsperspektiv. Det kommer både by, bygd, miljø og mennesker i Norge til gode. 

Lokalmat
Det har blitt viktigere for norske forbrukere å vite mer om matens historie og opprinnelse. Ved å satse på varer fra mindre leverandører med lokal forankring møter NorgesGruppen dette forbrukerbehovet. Samtidig hjelper dette små produsenter med å øke inntjeningen og opprettholde lokale arbeidsplasser.

Pris
Pris er blant de viktigste kriteriene når nordmenn velger butikk å handle dagligvarer i. Det er først og fremst pris fra leverandør og konkurransen i markedet som bestemmer prisene i butikk og hvordan de endres. 

Miljø
Klimaendringer er et stort og voksende samfunnsproblem. For NorgesGruppen er det viktig å bidra til å kutte utslippene av klimagasser. 

Menneskene
Medarbeiderne er nøkkelen til gode handleopplevelser, lønnsomhet og bærekraft. NorgesGruppen er en av landets største private arbeidsgivere. 

Plast
NorgesGruppen har satt ambisiøse mål for å redusere miljøbelastningene knyttet til forbruk og kasting av plast. Her presenterer vi hovedpunktene i konsernets plaststrategi.  

Forhandlinger
Hvert år gjennomføres det innkjøpsforhandlinger mellom NorgesGruppen og de største leverandørene. NorgesGruppen ønsker gjennom forhandlingene å sikre det  mest spennende og attraktive sortimentet i markedet til lavest mulig innkjøpspris. 

Effektiv distribusjon
Effektiv distribusjon av dagligvarer er viktig for samfunnet. Lavere enhetskostnader demper prisveksten, og samtidig nyter både engroskunder og forbrukere godt av hyppige leveranser, bredere sortiment og bedre holdbarhet.  Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!