NorgesGruppen skal kutte klimagassutslipp, og redusere miljøbelastningen, fra vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral innen 2030, og å være en pådriver for å dreie hele verdikjeden for mat mot fremtidens lavutslippssamfunn.

Miljø

For at NorgesGruppen skal nå vårt mål om å være klimanøytral innen 2030, må vi være ledende på miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Fornybart drivstoff, redusert matsvinn, emballasjeoptimering, samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi er noen av områdene vi jobber med.

I tillegg til å bli en klimanøytral virksomhet, skal NorgesGruppen også lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk.

Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å redusere belastningene på klima, miljø og ressurser samt sikre velferden for dyr til lands og i vannet. Vi vil i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

NorgesGruppen etablerte i 2019 et Grønt Rammeverk for utstedelse av grønne obligasjonslån for finansiering til prosjekter som tilfredsstiller kravene i det grønne rammeverket. Det grønne rammeverket følger Green Bond Principles, og rammeverket fikk de beste graderingene «Dark Green» og «Governance assessement Excellent» av det uavhengige klimaforskningssenteret CICERO. Les rapport for 2020 her. 

Våre mål og resultater: Miljø

Fornybar energi
Mål 2025
48 %

48 prosent egenprodusert eller utløst fornybar energi

Status 2020
12 %

ASKO oppnådde over 100 prosent ny fornybar energi i 2020.

Fornybart drivstoff
Mål 2025
96 %

96 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon

Status 2020
43 %

Vi ønsker ikke å bruke palmeolje i vårt drivstoff. Fornybart drivstoff uten palmeolje som fungerer under kalde forhold eksisterer ikke i dag. Målet for 2020 ble derfor ikke nådd.

CO2-reduksjon i produktporteføljen
Mål 2025
- 60 000 tonn

Status 2020
Nytt mål

Energieffektivisering
Mål 2025
23 % fra 2010

23 prosent energieffektivisering fra 2010

Status 2020
26 %*

Et systematisk arbeid med å energieffektivisere butikker og lagre er gjennomført de siste 10 årene. Målet for 2020 ble nådd, og det ekstra høye resultatet skyldes unormal høy omsetning i 2020, og et måltall som beregnes ut fra strømforbruk/omsetning. * Beregningsmetoden for energieffektivisering er justert fra 2019 til 2020 for å inkludere effekten av svært energieffektive butikker.

Redusert matsvinn
Mål 2025
-55 % fra 2015

55 prosent redusert matsvinn i egen drift fra 2015

Status 2020
-38 %

Nedprising av matvarer er innført i en stor andel av butikkene. Dette har sammen med en rekke andre tiltak bidratt til reduksjonen i matsvinn. Det ekstra høye resultatet skyldes unormal høy omsetning i 2020 og et måltall som beregnes ut fra matkasting/omsetning.

Kasting av kjøtt
Mål 2025
- 100 %

Status 2020
Nytt mål

Matavfall til biogass eller dyrefór
Mål 2025
91 %

91 prosent av matavfallet går til biogass eller dyrefór

Status 2020
94 %

De fleste butikker og lagre i NorgesGruppen har nå avtaler som sikrer at matavfallet benyttes til biogassproduksjon, og retur av bakervarer utnyttes til dyrefôr. I Nord-Norge og deler av Møre og Romsdal må matavfallet fortsatt gå til kompost eller forbrenning på grunn av manglende lokale løsninger.

Kildesortering
Mål 2025
89 %

89 prosent kildesortering av avfallet

Status 2020
85 %

Nådd 85 % per 2020 etter kontinuerlig arbeid med forbedringer av kildesorteringen i butikk og på lagre gjennom mange år.

Kildesortering matavfall
Mål 2025
90 %

Status 2020
Nytt mål

Plastreduksjon
Mål 2025
- 20 %

Status 2020
72 tonn (utvalgte produkter)

Ekstraordinære tiltak knyttet til frykt for uemballerte varer på grunn av korona, har «spist opp» mange forbedringer som er gjennomført. Flere varelinjer som tidligere ikke er emballert med plast, for eksempel bakervarer, er nå emballert. Tallene inkluderer frukt og grønt samt egne merkevarer og industri.

Plastposer
Mål 2025
- 20 %

Status 2020
- 17 %

Sterkt fokus på plastforurensning, økt pris og bedre tilbud av handlenett og papirposer har ført til reduksjonen. Økt salg under pandemien har ført til at forbruket av plastbæreposer er midlertidig tilbake på 2016-nivå, men det brukes likevel 17 % færre poser per handel. Det er riktig utvikling. Målet for 2020 er ikke fullt ut nådd.

HFK-gasser
Mål 2025
-98 % fra 2010

98 prosent reduksjon av utslipp av HFK-gasser fra 2010

Status 2020
-83 %

Utslippene er redusert gjennom utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer.

Avskoging
Mål 2025
100 %

Andel leverandører* godkjent iht. NorgesGruppens policy.

Status 2020
83 %

Avskogingen økte i Amazonas med ca. 10 prosent siste år, så vi står overfor store utfordringer. Samtidig opplever vi en økende grad av kontroll i våre verdikjeder, og vi forventer markante forbedringer fremover.

Fiskeri og sjømat
Mål 2025
100 %

Andel av omsetning fra bærekraftige bestander og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder.

Status 2020
97 %

98 prosent kommer fra verdikjeder med god sporbarhet og kontroll. I 2020 har vi implementert nye interne rutiner for leverandøroppfølging knyttet til fiskeri og sjømat.

Vennligst merk: Smileansiktene i tabellen over viser status på måloppnåelse 2016–2020 oppsummert uten koronautslag. 

 

Klimaregnskap NorgesGruppen 2020

NorgesGruppen har redusert klimagassutslippene fra virksomheten med omtrent fem prosent fra 2019 til 2020, dette til tross for økt omsetning i perioden.

Beregninger vi har gjort av sannsynlig klimaavtrykk i 2010, viser at vi har doblet klimaeffektiviteten de siste ti årene, det vil si at vi har halvert klimagassutslippet per krone vi omsetter for.

Les mer her. 

Relevante bærekraftsmål fra FN 

Siste nytt om bærekraft

Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen
Nå kan du se ditt eget klimaavtrykk i Trumf-appen

NorgesGruppen lanserer denne uken en klimainnsikt for alle Trumf-medlemmer. Innsikten er basert på klimaavtrykk utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet RISE og er en del av NorgesGruppens nye bærekraftsstrategi. Målet er at det skal bli enklere for kundene å gjøre mer klimavennlige innkjøp.

Les mer
NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer
Års- og bærekraftrapport

Års- og bærekraftrapport

Her finner du våre års- og bærekraftsrapporter